Wedde dat 't Lukt

Op vrijdag 16 februari 2018 werd in het kerkje in Garmerwolde de oprichting van het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen gevierd. Ruim 70 dorpen wisselden ervaringen uit rondom lokale zorginitiatieven. Daarbij werd ook het boekje van Wedde dat 't Lukt uitgereikt. Onder leiding van Inge Zwerver werd samen met de huisarts en dorpsondersteuner het boekje uitgereikt aan de ambtenaar van VWS. Het boekje bevat tips voor andere dorpen om een initiatief te starten. Kans voor de Veenkoloniën heeft de productie van dit boekje mede mogelijk gemaakt. 

Meer over de uitreiking leest u hier: http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/88083/uitreiking-boekje-wedde-dat-t-lukt/ 

Team ‘Healthy life’ een van de winnaars FunFitPit

Gieten – Dinsdag 13 februari 2018 vond de finale van FunFitPit plaats op het Dr. Nassau College in Gieten. FunFitPit is een project dat leerlingen uit de onderbouw uitdaagt om een aantrekkelijke campagne te bedenken en uit te voeren, zodat ze daarmee een gezonde leefstijl bevorderen. Tijdens de finale presenteerden leerlingen op creatieve wijze hun campagnes aan elkaar, ouders, gemeente en andere aanwezigen. De finale is het slotstuk van alles waar ze de afgelopen maanden aan hebben gewerkt.

Drie winnaars

De teams zijn de afgelopen maanden aan de slag geweest om in aanmerking te komen voor een van de drie prijzen. Een prijs voor het beste resultaat, een prijs voor de meeste publiciteit en daarnaast een publieksprijs die door leerlingen en aanwezigen werd toegekend. Een vakkundige jury bestaande uit burgemeester Piet van Dijk en wethouder Harry Dijkstra (gemeenten Aa en Hunze), Karin Kalverboer (Kans voor de Veenkoloniën) en Annet Lammersen (Impuls Welzijn), beoordeelde de teams en reikte de prijzen uit. De winnaars op een rij:

  • Team ‘Gezond niet rond’ (prijs ‘beste resultaat’);
  • Team ‘Healthy life’ (prijs ‘meeste publiciteit’);
  • Team ‘(On)gezond’ (publieksprijs).

Gezonde leefstijl bevorderen

De afgelopen maanden hebben de leerlingen uit de onderbouw van het Dr. Nassau College, locatie Aa en Hunze, een eigen campagne bedacht die een gezonde leefstijl bevordert. Tien teams zijn met een onderwerp aan de slag gegaan die zij belangrijk vinden. Een van de winnaars ging aan de slag met een campagne om roken, alcohol- en drugsgebruik te verminderen. Een ander team ging aan de slag met gezonde lunches op de school. Het derde team zat meer op het creëren van beweging; meer bewegen is goed voor leren en je gezondheid.

FunFitPit is een campagne die jongeren uitdaagt te ontdekken wat Gezonde Leefstijl is en wat er speelt binnen de verschillende thema’s. Ze kiezen een onderwerp waar ze echt mee aan de slag willen en kiezen een groep waarop ze zich richten, formuleren een boodschap en maken mooie, creatieve campagnes waarmee ze ook echt de omgeving aanspreken op gezond gedrag. FunFitPit is mede mogelijk gemaakt door actieve betrokkenheid van de gemeente Aa en Hunze en Kans voor de Veenkoloniën (KVDVK), samen met het Dr. Nassau College in Gieten.

Onderzoek naar huisartsenbezoek in de Veenkoloniën

Inwoners van de Veenkoloniën met een lage sociaaleconomische status raadplegen vaker de huisarts. Dat concludeert Josien Schaafsma, student Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in haar onderzoek voor het programma Kans voor de Veenkoloniën. Doordat deze groep minder kennis heeft over hun eigen gezondheid, voelen zij zich sneller ongerust en raadplegen daardoor vaker een huisarts.

Door middel van kwalitatief onderzoek, zocht Josien een antwoord op de vragen: wat maakt dat mensen die woonachtig zijn in deze regio wel of niet bij klachten een bezoek brengen aan de huisarts? Zien we hierbij verschillen tussen mensen met een hoge of lage sociaaleconomische status? Hierbij werd aandacht besteed aan persoonlijke verhalen van mensen; aan hun eigen leefwereld, ervaringen en belevingen.

Wat blijkt? Bij deelnemers met een lage sociaaleconomische status spelen factoren als ongerustheid en onbekendheid een grotere rol. Zij brengen hierdoor vaker een bezoek aan de huisarts en verwachten van de huisarts een oplossing te krijgen of doorgestuurd te worden. De deelnemers met een hoge sociaaleconomische status hebben dat veel minder. Zij hebben vaker de verwachting dat een klacht vanzelf overgaat. Voor deze groep is juist een verslechterende of afwijkende situatie een reden om naar de huisarts te gaan.

Lees meer op: https://www.rug.nl/news/2018/02/inwoners-veenkolonien-met-lage-sociaaleconomische-achtergrond-raadplegen-vaker-huisarts 

Dorp over ‘De Brug’

Voor Gasselternijveen is samenwerking het nieuwe toverwoord. Dit door de successen die ze gezien hebben met de organisatie van MFC De Spil door mensen uit het hele dorp, in 2016 de organisatie van dagopvang en in de zomer van 2017 met het heropenen van de dorpssuper.  Dat moest worden vastgelegd. Zo kwamen actieve bewoners en een veelheid aan maatschappelijke organisaties tot de keuze voor een Dorpscoöperatie ‘De Brug’.  Het proces om tot de dorpscoöperatie te komen is begeleid vanuit CMO STAMM en mede mogelijk gemaakt door het programma Kans voor de Veenkoloniën.

De genoemde dorpse successen brachten een breed samengestelde werkgroep bijeen, die voor een nieuwe samenwerkingsvorm, de coöperatie, koos. In drie bewonersbijeenkomsten en met behulp van een digitale vragenronde werd getoetst of de andere dorpsbewoners ook voor een coöperatie gingen en wat zij daar van verwachtten. Uit dit alles bleek warme belangstelling voor het oprichten van een Dorpscoöperatie. Plus een heldere top-6 aan items:

  • Eenzaamheid;
  • Vervoer;
  • Ouderenhuisvesting;
  • Een veilige buurt;
  • Klussen en diensten
  • Een coördinatiepunt.

Samenstelling werkgroep

In de werkgroep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Dit zijn: Dorpsbelangen Gasselternijveen, Senioren Vereniging Oostermoer, Huisartsenpraktijk de Hunze, Buurtzorg Gasselternijveen en omgeving, Protestantse Gemeente Gasselternijveen, Welzijnsorganisatie Impuls, Maaltijdvoorziening Gasselte en omstreken, MFC De Spil en betrokken inwoners.

Oprichting

Op 6 december 2017 richtten de bewoners hun Dorpscoöperatie op. Een jury koos uit de door het dorp geopperde namen ‘De Brug’ vanwege het verbindende karakter van de coöperatie en de vele bruggen die het dorp vroeger rijk was. Vijf leden van de werkgroep vormen het bestuur en de werkgroep gaat verder als klankbord.

Extra geld voor versnelling Goede Start


Dankzij een extra investering van een (filantropisch) vermogensfonds voert Goede Start het komende jaar diverse succesvolle innovatieve elementen van haar programma versneld in. Goede Start is een belangrijk onderdeel van het programma “Kans voor de Veenkoloniën”, waarin 13 gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën, alle zorgverleners in deze regio en de GGD-en uit beide provincies samen met de inwoners langdurig samenwerken aan verbetering van de gezondheid.

Met een integrale aanpak vergroot Goede Start het bereik en effect van preventie en interventie van risico’s voor (kwetsbare) zwangeren, gezinnen en kinderen. Het aanbieden van coaching activiteiten aan groepen (zoals Samen Zwanger, Samen Ouders en voorlichting op scholen) zijn belangrijke onderdelen. Daarmee verbeteren de kansen voor en de ervaringen met uitkomsten van de gezondheid van de komende generatie(s). De externe partner biedt financiële steun en expertise aan haar partners om zodoende doeltreffende diensten voor jonge kinderen en gezinnen te testen en op te schalen.

Projectmanager Paul Asbreuk: “Met deze extra middelen kunnen we versneld en op grotere schaal kwetsbaarheden concreet gezamenlijk signaleren, bespreken en verbeteren. Vier regioteams werken hard aan een effectieve aanpak voor: lage basisvaardigheden, armoede, rookvrij opgroeien en gezond gewicht. De ervaringen met de gecombineerde aanpak vanuit Goede Start worden gebruikt om zo snel mogelijk ook in andere regio’s toe te passen.” 

Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat eind 2014 in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert. Doel van dit amendement is meer aandacht voor regio’s die zich kenmerken door sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

 

 

Meld je aan voor de KVDVK-nieuwsbrief

captcha