Goed nieuws voor Goede Start

Extra geld voor versnelling Goede Start


Dankzij een extra investering van een (filantropisch) vermogensfonds voert Goede Start het komende jaar diverse succesvolle innovatieve elementen van haar programma versneld in. Goede Start is een belangrijk onderdeel van het programma “Kans voor de Veenkoloniën”, waarin 13 gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën, alle zorgverleners in deze regio en de GGD-en uit beide provincies samen met de inwoners langdurig samenwerken aan verbetering van de gezondheid.

Met een integrale aanpak vergroot Goede Start het bereik en effect van preventie en interventie van risico’s voor (kwetsbare) zwangeren, gezinnen en kinderen. Het aanbieden van coaching activiteiten aan groepen (zoals Samen Zwanger, Samen Ouders en voorlichting op scholen) zijn belangrijke onderdelen. Daarmee verbeteren de kansen voor en de ervaringen met uitkomsten van de gezondheid van de komende generatie(s). De externe partner biedt financiële steun en expertise aan haar partners om zodoende doeltreffende diensten voor jonge kinderen en gezinnen te testen en op te schalen.

Projectmanager Paul Asbreuk: “Met deze extra middelen kunnen we versneld en op grotere schaal kwetsbaarheden concreet gezamenlijk signaleren, bespreken en verbeteren. Vier regioteams werken hard aan een effectieve aanpak voor: lage basisvaardigheden, armoede, rookvrij opgroeien en gezond gewicht. De ervaringen met de gecombineerde aanpak vanuit Goede Start worden gebruikt om zo snel mogelijk ook in andere regio’s toe te passen.” 

Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat eind 2014 in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert. Doel van dit amendement is meer aandacht voor regio’s die zich kenmerken door sociaaleconomische gezondheidsverschillen.  

 

 

Meld je aan voor de KVDVK-nieuwsbrief

captcha