Ophalen van verhalen

Wat speelt er, waar is behoefte aan, waar zit energie bij de inwoners? Op verschillende manieren halen we verhalen op van inwoners en professionals. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten bezocht die gericht waren op participatie, leefstijl en zorg. Ook halen we verhalen op over de kansen die mensen zelf zien en geven we inwoners de gelegenheid hun wensen en behoeften door te geven. Het gaat er hierbij om dat we de persoonlijke vraagstukken in beeld krijgen. Zodat we daar passende oplossingen, ook uit het gebied, aan kunnen koppelen.

 

 

 

Projecten van Communiceren en verkennen

  • Ophalen van verhalen

    Wat speelt er, waar is behoefte aan, waar zit energie bij de inwoners? Op verschillende…