Vergroten van de participatie van mensen met een beperking

Dit thema richt zich enerzijds op het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en het vergroten van de participatie van inwoners in de Veenkoloniën. Anderzijds richt het zich ook op het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen. Dit onderwerp richt zich op mensen met een beperking. Op dit gebied zullen we in december 2015 de eerste stappen zetten.

 
 

 

Projecten van Gezonde zelfregie