Prettig zelfstandig wonen

De samenstelling en omvang van de bevolking veranderen. Over het algemeen vergrijst de bevolking in Nederland en dat geldt in sterkere mate voor het platteland. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en jongeren trekken voor hun studie of werk naar de stad. Dit zorgt er ook voor dat de behoefte aan voorzieningen verschuift, bijvoorbeeld van onderwijs naar zorg en dat er verandering optreedt in de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers.

Zelfstandig

Oudere mensen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis laten wonen; dat is waar integrale ouderenzorg op gericht is. Daarbij is er aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen, welzijn en zorg. De oudere zelf staat centraal en van belang is dat hij langer actief blijft.

Binnen dit thema zetten we daarom in op:

  • het voorkomen dat ouderen kwetsbaar worden;
  • het afstemmen van de zorg en begeleiding op de behoeften van ouderen;
  • het sturen op een samenhangend aanbod van zorg en begeleiding.

Inventarisatie

In Groningen en Drenthe liepen en lopen meerdere initiatieven die vallen onder de noemer integrale ouderenzorg. Zoals Samen Oud, Groninger Zorgstandaard Integrale Ouderenzorg in Groningen en het Project kwetsbare ouderen en het Programma integrale ouderenzorg in Drenthe. Het Programma voor de Veenkoloniën inventariseert wat de werkzame elementen zijn in de verschillende aanpakken die nu in de beide provincies worden gehanteerd. Uitgangspunt is daarbij dat er verschillende werkwijzen naast elkaar kunnen bestaan, dat ervaringen worden gedeeld en dat een structurele werkwijze ontstaat die in zoveel mogelijk gemeenten wordt uitgevoerd. Het liefst op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de ouderen, de betrokken hulpverleners en de wijken en dorpen.

 

 

Projecten van Integrale ouderenzorg