Onderzoek naar huisartsenbezoek in de Veenkoloniën

Inwoners van de Veenkoloniën met een lage sociaaleconomische status raadplegen vaker de huisarts. Dat concludeert Josien Schaafsma, student Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in haar onderzoek voor het programma Kans voor de Veenkoloniën. Doordat deze groep minder kennis heeft over hun eigen gezondheid, voelen zij zich sneller ongerust en raadplegen daardoor vaker een huisarts.

Door middel van kwalitatief onderzoek, zocht Josien een antwoord op de vragen: wat maakt dat mensen die woonachtig zijn in deze regio wel of niet bij klachten een bezoek brengen aan de huisarts? Zien we hierbij verschillen tussen mensen met een hoge of lage sociaaleconomische status? Hierbij werd aandacht besteed aan persoonlijke verhalen van mensen; aan hun eigen leefwereld, ervaringen en belevingen.

Wat blijkt? Bij deelnemers met een lage sociaaleconomische status spelen factoren als ongerustheid en onbekendheid een grotere rol. Zij brengen hierdoor vaker een bezoek aan de huisarts en verwachten van de huisarts een oplossing te krijgen of doorgestuurd te worden. De deelnemers met een hoge sociaaleconomische status hebben dat veel minder. Zij hebben vaker de verwachting dat een klacht vanzelf overgaat. Voor deze groep is juist een verslechterende of afwijkende situatie een reden om naar de huisarts te gaan.

Lees meer op: https://www.rug.nl/news/2018/02/inwoners-veenkolonien-met-lage-sociaaleconomische-achtergrond-raadplegen-vaker-huisarts