De Hartstichting en ZonMW zijn op zoek naar nieuwe en verrassende manieren om iets lastigs voor elkaar te krijgen: het gedrag van mensen blijvend te veranderen en ze te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes.

Uitdaging

Iedereen weet dat gezond leven verschillende gezondheidsrisico’s verkleint. Er zijn steeds meer trainingen, gezonde kookboeken en apps die ons helpen gezonde keuzes te maken. En toch houden de meeste mensen het in de praktijk vaak niet vol om daar echt naar te leven. Al was het maar omdat praktisch overal ongezonde verleidingen zijn. De uitdaging ligt juist op dit terrein: zorgen dat mensen het wel volhouden.

Projectidee

De Hartstichting en ZonMw stellen samen subsidie ter beschikking. Consortia van onderzoekers, praktijkinstellingen en een derde partij zoals een bedrijf kunnen een projectidee indienen voor onderzoek naar nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. De Hartstichting stelt zeven miljoen en ZonMw een half miljoen euro beschikbaar voor consortia die onderzoek doen naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden. De sluitingsdatum is 17 mei 2016.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Hartstichting.