Op dinsdag 22 maart werd in het UMCG een inspiratiebijeenkomst gehouden op het gebied van Populatiebekostiging en Shared savings.

Hoofdopdrachten

Het programma Kans voor de Veenkoloniën heeft een drietal hoofdopdrachten. Dit zijn:

  • het verkleinen van gezondheidsverschillen.
  • het realiseren van een betere kwaliteit van zorg.
  • het bereiken van kostenbesparingen (‘savings’) en in het bijzonder het delen en terug laten vloeien in de regio van deze bereikte besparingen (‘shared).

Deze laatstgenoemde opdracht is door de bestaande schotten in de zorg misschien wel de meest uitdagende opdracht waar we voor staan. Dit is dan ook het onderwerp waar de inspiratiebijeenkomst over ging.

(On-)mogelijkheden

Tijdens een inspiratiebijeenkomst werden gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders op de hoogte gebracht van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor Shared savings en Populatiebekostiging. Verschillende deskundigen, zoals Kees Ahaus, (RuG), Eric van der Hijden, (Zilveren Kruis), Hannes Seesing (Menzis) en Jurriaan Pröpper (OptiMedis) brachten wetenschap en praktijk bij elkaar, gaven hun visie en deelden praktijkvoorbeelden. De middag werd in goede banen geleid door Erik van Doorn, lid van de stuurgroep van het programma Kans voor de Veenkoloniën.

In het slotwoord werd door René van der Most van het programmabureau aangegeven dat de ervaringen inspireren om hiermee in de Veenkoloniën aan de slag te gaan.

Inspiratie

De presentaties zijn hier te openen: