De aanpak van laaggeletterdheid is een belangrijk speerpunt van Kans voor de Veenkoloniën. Lidy Hampsink-Aalfs, kwartiermaker van Taalkans voor de Veenkoloniën, heeft een inventarisatie gemaakt. Van de initiatieven die er in de regio lopen, en van de mogelijkheden om laaggeletterdheid terug te dringen en de gezondheidsvaardigheden te vergroten.

Lidy aan het woord over de eerste stap, de inventarisatie:


Je bent kwartiermaker voor Taalkans voor de Veenkoloniën. Kun je aangeven wat dat inhoudt?

“Als kwartiermaker heb ik samen met de regionale projectleiders van Stichting Lezen en Schrijven processen begeleid om de aanpak van laaggeletterdheid te structureren. Veel van de 13 gemeenten in de Veenkoloniën hadden al aangegeven de problematiek van laaggeletterdheid aan te willen pakken. In sommige gemeenten was bij aanvang van mijn taak al een taalhuis (in wording). Maar sommige gemeenten waren ook nog in de verkennende fase.


Wat heb je gedaan en wat zijn jouw bevindingen?

“In december 2015 en februari 2016 hebben we vier startbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we onder andere de situatie en wensen geïnventariseerd. Per startbijeenkomst is gekozen om gemeenten te combineren op basis van hun geografische ligging en ambtelijke samenwerking. De vier startbijeenkomsten vonden plaats met:
1. Gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde
2. Gemeenten Stadkanaal, Pekela en Veendam
3. Gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde
4. Gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn

De gemeenten Hoogeveen en Emmen zijn al in een verder gevorderd stadium wat betreft het opzetten van een taalinfrastructuur. Voor Coevorden was het onlogisch om aan te sluiten bij de genoemde startbijeenkomsten. Deze gemeenten zijn via individuele gesprekken, meestal met de lokale projectleider, in kaart gebracht.

Bij de startbijeenkomsten waren in grote lijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente (beleidsambtenaar of wethouder), welzijnsorganisaties, ROC’s (die formele taaltrajecten aanbieden), gemeentelijke bibliotheken en de GGD (om vanaf de start te kijken naar mogelijke verbindingen in het kader van gezondheid).”

taalkans 960x640

 

Welke onderwerpen stonden centraal tijdens de startbijeenkomsten?

“Zaken die we probeerden scherp te krijgen waren onder andere:
• Is er een ambitie vastgesteld per gemeente hoeveel laaggeletterden bereikt en geschoold moeten worden? Zo ja, wat is deze ambitie?
• Wat gebeurt er al om laaggeletterde mensen te bereiken?
• Wat is het netwerk: welke partijen willen actief zijn (en/of blijven) in de aanpak van laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden?
• Welke andere partners zijn nodig om te komen tot een goede infrastructuur van vraag tot aanbod?
• Wat wordt al gedaan ter bestrijding van laaggeletterdheid?
• Wat is nodig om meer laaggeletterde mensen te bereiken?
• Wat is nodig om deze mensen kwalitatief goed en passend te begeleiden bij de ontwikkeling van hun basisvaardigheden?”


Waar zie jij kansen?

“Kansen zie ik in elke gemeente. Essentieel is de bereidheid van de gemeenten om laaggeletterdheid écht aan te pakken met de genoemde kernpartners. Eerst moeten we bouwen aan een basis met een les- en ondersteuningsaanbod, waardoor zoveel mogelijk laaggeletterden geholpen kunnen worden met hun vraag. Hiervoor is samenwerking tussen kernpartners dé voorwaarde. Deze kernpartners zorgen samen voor voldoende aanbod, goede afstemming van de leervraag op het aanbod, het vinden van de doelgroep en het monitoren en volgen van de ontwikkeling van de deelnemers. Pas als dit op orde is, kunnen samenwerkingsverbanden aangegaan worden met partners, die mensen met een leervraag doorverwijzen.”


Hoe gaat het nu verder?

“Eind februari 2016 is de stand van zaken per gemeente beschreven. Afhankelijk van de fase waarin de samenwerking zit, wordt vanuit Stichting Lezen en Schrijven passende ondersteuning geboden. Op deze manier wordt de werkwijze structureel en komt dit ten goede aan een duurzame aanpak. Op 21 juni is er een vervolgbijeenkomst in het gemeentehuis van Aa en Hunze."


Meer informatie?

Lidy Hampsink-Aalfs is bereikbaar via 06 539 69 423 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..