Ieder kind dat iets gezonder wordt geboren, heeft zijn leven lang minder zorg nodig. Ieder kind dat iets 'beter in zijn vel zit', zal beter presteren en later meer bijdragen aan zijn werk, gezin, vereniging, en dorp of buurt. We moeten nu investeren in een gezonde en goed uitgeruste volgende generatie. Deze hebben we nodig voor het behouden en verder ontwikkelen van een regio waar we trots op kunnen zijn. Met 'Goede Start' dragen we daar een steentje aan bij.

Wie en hoe ?

Iedereen kan bijdragen aan een gezonde, volgende generatie. De vrouw en haar partner door goed voorbereid aan een zwangerschap te beginnen. 'Eerst het tuintje in orde (de leefstijl op orde, beiden gestopt met roken, alcohol en drugs) en dan pas zaaien.' En tijdens de zwangerschap en de opvoeding denken en handelen vanuit de kansen voor het kind. Professionals en vrijwilligers kunnen hieraan bijdragen door het (toekomstige) gezin in zijn kracht te zetten. Bepaal samen met het gezin eerst wat ze zelf kunnen en daarna voor welke zaken ze ondersteuning wensen. Denk vanuit het gezin en niet vanuit het aanbod van jezelf (of je organisatie).

Het klinkt simpel, maar veranderen van gewoontes en ingesleten patronen is niet gemakkelijk. Het vraagt veel inspanning en vooral een lange adem. Het neemt een generatie tijd in beslag om een generatie te veranderen.

De kansen voor Goede Start

Door de looptijd van Kans voor de Veenkoloniën hebben we echt de tijd en daardoor meer kans om te veranderen. Er gaan nu al geluiden op dat we na acht jaar moeten doorgaan, totdat de nieuwe generatie er staat. Wat gaan we doen binnen Goede Start? Enkele voorbeelden die in ontwikkeling zijn of al in een gedeelte van de regio worden uitgevoerd.

Anticonceptie
Samen op middelbare scholen voorlichting geven over sexualiteit en anticonceptie. Dit wordt opgezet en uitgevoerd door onder andere vakdocenten, Sense, GGD, huisartsen, verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en CJG medewerkers. Op enkele scholen is hier al meerdere jaren ervaring mee opgedaan.

Preconceptie
Zorgen dat iedereen goed voorbereid aan de zwangerschap begint. Samen met alle partijen de toekomstige zwangere en haar gezin ondersteunen bij een goede voorbereiding op de zwangerschap. Een uitdaging hierbij is nog hoe we de inwoners met een kinderwens kunnen vinden.

Zwangerschap en geboorte
Het goed in kaart brengen van de situatie (medisch, sociaal, financieel, leefstijl) van de zwangere en haar directe omgeving. In overleg met de zwangere (en haar partner) bepalen wat zij zelf kunnen en voor welke zaken ze ondersteuning wensen. Effectief ondersteuning op maat inzetten voor het gezin. In de regio Zuid-West Drenthe / gemeente Hoogeveen is meerdere jaren ervaring opgedaan met deze aanpak. Verder is in 2014 gestart met groepsgerichte begeleiding van de zwangeren. Zwangeren bouwen een netwerk op, hebben steun aan elkaar en stimuleren elkaar bij hun gewenste gedragsveranderingen, zoals het verbeteren van een ongezonde leefstijl. De positieve effecten zijn zichtbaar!!

Het jonge gezin
Het voortzetten van de acties die ingezet zijn tijdens de zwangerschap en bij de geboorte. Goede overdracht van verloskundige, kraamverzorgende en gynaecoloog naar de medewerkers van het consultatiebureau, huisartsen en andere professionals die bij het gezin betrokken zijn. Een pilot met groepsgerichte begeleiding van ouders is dit jaar gestart in Hoogeveen.

Het gezin met het schoolgaande kind
Ook hier is het doel dat het gezin ervaart dat er sprake is van continuïteit. Concrete uitwerking hiervan wordt opgepakt nadat er groen licht is voor 'Goede start' en hiervoor mensen en middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.


Algemeen / samenwerking binnen de Veenkoloniën

Hierbinnen is een aantal punten te benoemen:

1. Beginnen met geboortezorg
Vanaf 2010 zijn per regio kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen en moeder en kindzorg in het ziekenhuis intensief gaan samenwerken met als doel: lagere babysterfte en gezondere baby's. Binnen de Veenkoloniën zijn er vier zeer gemotiveerde verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV). Veel winst is te halen bij gezond aan de zwangerschap beginnen. Samenwerking met gemeenten en het CJG (centrum voor jeugd en gezin) is hierbij cruciaal omdat gezonde leefstijl en een positieve sociale omgeving van grote invloed zijn. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de VSV's en ziekenhuizen binnen de Veenkoloniën en de vier gemeenten waar de ziekenhuizen staan. Er zullen vier regionale teams starten. Dit zijn:

  • VSV Ommelanden - ziekenhuis OZG - gemeente Oldambt,
  • VSV ZO Groningen - Refaja ziekenhuis - gemeente Stadskanaal,
  • VSV ZO Drenthe - Scheper Ziekenhuis - gemeente Emmen
  • en VSV ZW Drenthe - Bethesda ziekenhuis - gemeente Hoogeveen.

Alle partijen zijn positief om samen aan de slag te gaan. Op het moment dat Goede Start goed is opgestart, worden de omliggende gemeenten aangesloten.

2. Raamwerk en activiteiten
Er komt één raamwerk van Goede Start voor de Veenkoloniën. De basis van dit raamwerk komt voort uit het project 'Bij een goede start hoort een goed begin' dat vijf jaar geleden is gestart in Zuid-West Drenthe / Hoogeveen. Binnen dat raamwerk worden de activiteiten ingepast. Dit kunnen lokale activiteiten zijn, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van activiteiten uit andere delen van de Veenkoloniën.

3. Ontwikkeling van onderdelen Goede Start en kruisbestuiving
De teams stemmen onderling af wie bepaalde activiteiten gaat ontwikkelen. Daarnaast komen collega's uit verschillende teams periodiek samen om kennis te delen.

 

Informatie

 Paul Asbreuk gezonde start klein

Paul Asbreuk, Kwartiermaker Goede Start, te bereiken via 06 22 10 30 62 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.