Dorpscoöperatie Gasselternijveen

In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de dagopvang voor ouderen valt, maar er is bijvoorbeeld ook gekeken naar de overname van de supermarkt. Doel is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en de sociale cohesie te versterken. Kans voor de Veenkoloniën heeft hieraan een bijdrage geleverd voor ondersteuning van de werkgroep door een adviseur. Doel is de afgelopent tijd geweest om het draagvlak te vergroten, inzichtelijk te maken welke kansen er liggen en welke aanpak daarbij past en om een verdienmodel te ontwikkelen om de dorpscoöperatie duurzaam voort te kunnen zetten. 

Programmadoelen

Bijdrage aan het reduceren van gezondheidsverschillen door het uitwisselen van diensten, het bieden van vervoer en het samenbrengen en versterken van (bewoners)initiatieven rond ontmoeting en eenzaamheid.

Bereik bewoners

Bewoners werken actief mee aan het ontstaan en het behoud van lokale voorzieningen. Dit betekent dat bewoners zelf beslissen over het eigen dorp, en samen aan de slag gaan om dit te bereiken, ieder vanuit de eigen mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn dat de dorpswinkel weer open is en de Huiskamer voor senioren is opgericht. Gesprekken worden gevoerd over aansluiting van andere partijen en initiatieven met betrekking tot vervoer, maaltijdservice en eenzaamheid.

Samenwerking met

Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen, Werkgroep Dorpscoöperatie Gasselternijveen, Senioren Vereniging Oostermoer, Huisartsenpraktijk de Hunze, Buurtzorg Gasselternijveen, Protestantse Gemeente Gasselternijveen, Gemeente Aa en Hunze, MFC De Spil, Welzijnsorganisatie Impuls, Maaltijdvoorziening Gasselte e.o., Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

 

Actieve projecten

 • Alliantie van Kracht

  Alliantie van Kracht In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging…

 • Baan voor de Veenkolonien

  Baan voor de Veenkolonien Het project Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën…

 • Dorp van de Toekomst

  Dorp van de Toekomst Het project ‘Dorp van de Toekomst’ wordt de komende tijd opgestart.…

 • Dorpscoöperatie Gasselternijveen

  Dorpscoöperatie Gasselternijveen In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de…

 • Even Buurten

  Even buurten Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Westerwolde naar voorbeeld van…

 • Fun Fit Pit

  FunFitPit In het project FunFitPit wordt gebruik gemaakt van een methodiek om jongeren uit te…

 • Goede Start

  Goede Start Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie.…

 • Healthcoins

  HealthCoins  Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, sportzaken, fitnessclubs,…

 • Jongeren aan Zet

  Jongeren aan Zet Het project Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’…

 • Kracht van de Veenkoloniën

  Kracht van de Veenkoloniën Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven.…

 • Ruimte voor de Toekomst (1)

  Ruimte voor de Toekomst (1) Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime…

 • Ruimte voor de Toekomst (2)

  Ruimte voor de Toekomst (2) In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en…

 • Shared Savings

  Shared Savings In een tweetal gemeenten – Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen om…

 • Sterk uit Armoede

  Sterk uit Armoede Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen…

 • Taalkans

  Taalkans voor de Veenkoloniën Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel…