Ruimte voor de Toekomst (1)

Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime Veenkoloniale gebied enthousiasmeren, inspireren, informeren en bewegen, om nieuwe (eigen) ruimtes te zoeken en te creëren. Dit vanuit haar eigen vragen, knelpunten en bedreigingen, maar ook vanuit haar eigen innovatie, kansen en mogelijkheden. Dit wordt gedragen in samenwerking met Groninger Dorpen (1) en de BOKD (2).

Vanuit Groninger Dorpen is ingezet op het delen van ervaringen in de provincie rondom preventie in zorg en welzijn. Het overdraagbaar maken van de opgedane ervaringen in Wedde met 'Wedde dat 't lukt' wordt gedaan middels een publicatie. De direct betrokkenen (vrijwilligers en dorpsondersteuner) stonden daarbij aan het roer. Daardoor zijn vrijwilligers trots op hun eigen publicatie en delen ze hun verhaal laagdrempelig met anderen.

Dit project zal worden opgevolgd door Kracht voor de Veenkoloniën.

Programmadoelen

Daling zorgvragen door preventieve vrijwillige inzet, met de nadruk op welzijn. De aanpak van Wedde dat ’t Lukt is met cijfers is onderbouwd. Dit laten we in de publicatie zien. Hiermee wordt aangetoond dat preventieve vrijwillige inzet met de nadruk op welzijn inderdaad zorgt voor een daling van zorgvragen.

Bereik bewoners

De vrijwilligers betrokken bij Wedde dat ’t Lukt staan samen met de dorpsondersteuner en Groninger Dorpen aan het roer van de publicatie.

Samenwerking met

Groninger Dorpen werkt voor het maken van de publicatie samen met de betrokken vrijwilligers en professionals (dorpsondersteuner) bij Wedde dat ’t Lukt. Tevens wordt samengewerkt met Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

Actieve projecten

 • Alliantie van Kracht

  Alliantie van Kracht In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging…

 • Baan voor de Veenkolonien

  Baan voor de Veenkolonien Het project Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën…

 • Dorp van de Toekomst

  Dorp van de Toekomst Het project ‘Dorp van de Toekomst’ wordt de komende tijd opgestart.…

 • Dorpscoöperatie Gasselternijveen

  Dorpscoöperatie Gasselternijveen In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de…

 • Even Buurten

  Even buurten Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Westerwolde naar voorbeeld van…

 • Fun Fit Pit

  FunFitPit In het project FunFitPit wordt gebruik gemaakt van een methodiek om jongeren uit te…

 • Goede Start

  Goede Start Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie.…

 • Healthcoins

  HealthCoins  Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, sportzaken, fitnessclubs,…

 • Jongeren aan Zet

  Jongeren aan Zet Het project Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’…

 • Kracht van de Veenkoloniën

  Kracht van de Veenkoloniën Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven.…

 • Ruimte voor de Toekomst (1)

  Ruimte voor de Toekomst (1) Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime…

 • Ruimte voor de Toekomst (2)

  Ruimte voor de Toekomst (2) In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en…

 • Shared Savings

  Shared Savings In een tweetal gemeenten – Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen om…

 • Sterk uit Armoede

  Sterk uit Armoede Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen…

 • Taalkans

  Taalkans voor de Veenkoloniën Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel…