Alliantie van Kracht

In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging op gang brengen om tot verbeteringen te komen. De Alliantie is een netwerk van organisaties in de sectoren Zorg (jeugdzorg en gezondheid), Welzijn en Wonen in de Veenkoloniën (en naastgelegen gemeenten) dat zich committeert aan het thema Intergenerationele Armoede. Gemeenten in de Veenkoloniën en de provincies Groningen en Drenthe ondersteunen het initiatief en vormen het draagvlak voor het onderzoek dat parallel gaat lopen. De bestuurders mobiliseren betrokkenheid van hun werknemers en stimuleren onderlinge contacten en kennisuitwisseling. Daarbij wordt in de aanpak gebouwd op de vijf handelingsperspectieven van Boutellier: 

 • Benoem de bedoeling
 • Faciliteer positieve dynamiek; begrens negatieve dynamiek
 • Bepaal problemen en mogelijkheden
 • Creëer momenten van wederkerigheid voor vertrouwen en control
 • Zorg voor aandacht en echt contact

Programmadoelen

Ambitie van de “verbeteraanpak overerfbare armoede” is het voorkomen, verminderen en verzachten van gevolgen van overerfbare armoede in Veenkoloniën.

Bereik bewoners

 • Het verhogen van het niveau van kennis en vaardigheden;
 • Een interdisciplinair lerend netwerk dat zowel in staat is slimmer te werken binnen de bestaande context als het durven experimenteren met innovatieve oplossingen;
 • Ontwerpen, implementeren en evalueren van effectieve interventies;
 • Een effectievere dienstverlening voor diegenen die dat nodig hebben.

Samenwerking met

Deelnemers: Tinten welzijnsgroep, Espria /GGZ Drenthe, Lentis, Cosis (Novo-Promens Care), GGD Drenthe, Domesta, Acantus Wonen, VNO-NCW Noord en CMO STAMM. De volgende gemeenten haken aan bij de Alliantie: Oldambt, Bellingwedde, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Borger-Odoorn, Emmen, Aa en Hunze, Assen. Er wordt samengewerkt met Kans voor de Veenkoloniën, Movisie en de RUG/Mansholtleerstoel.

 

 

Actieve projecten

 • Alliantie van Kracht

  Alliantie van Kracht In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging…

 • Baan voor de Veenkolonien

  Baan voor de Veenkolonien Het project Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën…

 • Dorp van de Toekomst

  Dorp van de Toekomst Het project ‘Dorp van de Toekomst’ wordt de komende tijd opgestart.…

 • Dorpscoöperatie Gasselternijveen

  Dorpscoöperatie Gasselternijveen In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de…

 • Even Buurten

  Even buurten Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Westerwolde naar voorbeeld van…

 • Fun Fit Pit

  FunFitPit In het project FunFitPit wordt gebruik gemaakt van een methodiek om jongeren uit te…

 • Goede Start

  Goede Start Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie.…

 • Healthcoins

  HealthCoins  Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, sportzaken, fitnessclubs,…

 • Jongeren aan Zet

  Jongeren aan Zet Het project Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’…

 • Kracht van de Veenkoloniën

  Kracht van de Veenkoloniën Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven.…

 • Ruimte voor de Toekomst (1)

  Ruimte voor de Toekomst (1) Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime…

 • Ruimte voor de Toekomst (2)

  Ruimte voor de Toekomst (2) In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en…

 • Shared Savings

  Shared Savings In een tweetal gemeenten – Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen om…

 • Sterk uit Armoede

  Sterk uit Armoede Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen…

 • Taalkans

  Taalkans voor de Veenkoloniën Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel…