Ruimte voor de Toekomst (2)

In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en dorpshuizen) en de Groninger dorpen binnen de Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) het project “Ruimte voor de Toekomst” opgepakt. Het doel van dit project is om met zes groepen Drentse en Groninger dorpen in het werkgebied van de KvdVK initiatieven te ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. De dorpen zijn hierbij leidend, Ruimte voor de Toekomst sluit aan bij de energie die bij de bewoners leeft. Er is de kiem gelegd voor een dorpsaanpak als het gaat om meer kwetsbare medebewoners, de VVV: Vinden, Vangnet en Verbinden.

Dit project zal worden opgevolgd door Kracht voor de Veenkoloniën.

Programmadoelen

De activiteiten van de dorpen in het project Ruimte voor Toekomst dragen bij aan het concept Positieve Gezondheid. Burenhulp en versterking van het verenigingsleven dragen op termijn bij aan de gezondheid van de inwoners in het programmagebied. Zeker als we kijken naar de bredere definitie, de Positieve Gezondheid. Impact is te verwachten op ten minste drie van de zes assen van de Positieve Gezondheid: meedoen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

Bereik bewoners

De BOKD is een vereniging van dorpen en dorpshuizen. Dorpsbelangenorganisaties vormen het eerste aanspreekpunt. Samen met deze organisaties worden projecten opgezet en hierbij worden ook andere bewoners in het dorp actief betrokken. 

Samenwerking met

In Ruimte voor de Toekomst is naast de Dorpsbelangenorganisaties met name samengewerkt met de gemeentelijke welzijnsorganisaties, gemeenten en Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

Actieve projecten

 • Alliantie van Kracht

  Alliantie van Kracht In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging…

 • Baan voor de Veenkolonien

  Baan voor de Veenkolonien Het project Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën…

 • Dorp van de Toekomst

  Dorp van de Toekomst Het project ‘Dorp van de Toekomst’ wordt de komende tijd opgestart.…

 • Dorpscoöperatie Gasselternijveen

  Dorpscoöperatie Gasselternijveen In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de…

 • Even Buurten

  Even buurten Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Westerwolde naar voorbeeld van…

 • Fun Fit Pit

  FunFitPit In het project FunFitPit wordt gebruik gemaakt van een methodiek om jongeren uit te…

 • Goede Start

  Goede Start Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie.…

 • Healthcoins

  HealthCoins  Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, sportzaken, fitnessclubs,…

 • Jongeren aan Zet

  Jongeren aan Zet Het project Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’…

 • Kracht van de Veenkoloniën

  Kracht van de Veenkoloniën Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven.…

 • Ruimte voor de Toekomst (1)

  Ruimte voor de Toekomst (1) Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime…

 • Ruimte voor de Toekomst (2)

  Ruimte voor de Toekomst (2) In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en…

 • Shared Savings

  Shared Savings In een tweetal gemeenten – Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen om…

 • Sterk uit Armoede

  Sterk uit Armoede Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen…

 • Taalkans

  Taalkans voor de Veenkoloniën Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel…