Goede Start

Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie. Het omvat de fasen tussen conceptie en het 18e levensjaar binnen een gezin. In het project worden ouders en kind(eren) gevolgd, waarbij zorgvraag nauwkeurig in kaart gebracht wordt en op laagdrempelige manier zorgnetwerk opgestart wordt. Elke inwoner heeft een aantal contactmomenten met een zorgprofessional. Op deze momenten wordt samen vastgesteld of er een aanvullende zorgvraag is naast de aangeboden standaardzorg. Indien dit het geval is, wordt op laagdrempelige manier een netwerk van professionals ingeschakeld om in deze vraag te voorzien. 

Programmadoelen

Meer samenhang binnen en tussen zorg en sociaal domein en informele zorg. Betere match/aansluiting tussen zorgvragers met lage SES en zorgaanbieders. Meer aandacht voor preventie en het voorkomen van zorg, en minder overbehandeling. Kwetsbare gezinnen komen eerder in beeld, het aantal bezoeken aan kwetsbare gezinnen neemt toe, en er worden ervaringsdeskundigen ingezet in de regioteams voor meer impact. Tevens onderzoek inzet stagiaires van opleiding tot ervaringsdeskundig. 

Bereik bewoners

Moedergroepen zijn beschikbaar voor evaluatie van activiteiten, er is een testpanel van mensen met lage basisvaardigheden, en inzet van ervaringsdeskundigen. 

Samenwerking met

Basis regioteams (zorg), verloskundigen, huisartsen, kraamzorgorganisaties en welzijn, 11 gemeenten, Zorg Innovatie Forum (ZIF), Stichting Lezen en Schrijven, Pharos, UMCG, RUG, GGD Groningen en Drenthe, Kans voor de Veenkoloniën.

 

 

Actieve projecten

 • Alliantie van Kracht

  Alliantie van Kracht In 2017 is de Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging…

 • Baan voor de Veenkolonien

  Baan voor de Veenkolonien Het project Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën…

 • Dorp van de Toekomst

  Dorp van de Toekomst Het project ‘Dorp van de Toekomst’ wordt de komende tijd opgestart.…

 • Dorpscoöperatie Gasselternijveen

  Dorpscoöperatie Gasselternijveen In Gasselternijveen is op 6 december 2017 een dorpscoöperatie opgericht waarbinnen o.a. de…

 • Even Buurten

  Even buurten Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Westerwolde naar voorbeeld van…

 • Fun Fit Pit

  FunFitPit In het project FunFitPit wordt gebruik gemaakt van een methodiek om jongeren uit te…

 • Goede Start

  Goede Start Het project Goede Start richt zich op de gezondheid van de toekomstige generatie.…

 • Healthcoins

  HealthCoins  Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, sportzaken, fitnessclubs,…

 • Jongeren aan Zet

  Jongeren aan Zet Het project Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’…

 • Kracht van de Veenkoloniën

  Kracht van de Veenkoloniën Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven.…

 • Ruimte voor de Toekomst (1)

  Ruimte voor de Toekomst (1) Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime…

 • Ruimte voor de Toekomst (2)

  Ruimte voor de Toekomst (2) In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en…

 • Shared Savings

  Shared Savings In een tweetal gemeenten – Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen om…

 • Sterk uit Armoede

  Sterk uit Armoede Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de mensen…

 • Taalkans

  Taalkans voor de Veenkoloniën Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel…