Samen voor een betere gezondheid!

Aandacht voor kwetsbare kinderen

Nieuws Aandacht voor kwetsbare kinderen

Van dinsdag 29 januari t/m maandag 4 februari is het de ‘Week van het vergeten kind’. In deze week is er extra aandacht voor kinderen die geen stabiele of gelukkige gezinssituatie hebben, maar dagelijks te maken hebben met ernstige problemen van hun ouders. In Nederland groeien ruim 100.000 kinderen op in gezinnen met meervoudige problematiek. Soms is de situatie zo ernstig, dat ze niet meer thuis kunnen blijven wonen. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land.

Het programma Kans voor de Veenkoloniën zet zich ook in voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Het doel is om een nieuwe generatie meer kansen te geven voor de toekomst.

Het project ‘Sterk uit Armoede’ wil generatie armoede en sociale uitsluiting doorbreken, waardoor minder kinderen in de Veenkoloniën opgroeien in armoede. En ‘Goede Start’ richt zich op een goede start voor de nieuwe Veenkoloniale generatie, door kwetsbare gezinnen eerder in beeld te hebben en ze te ondersteunen. Daarbij is veel aandacht voor de wensen en ambities van de ouders en kinderen zelf. Op deze manier onderschrijven we vanuit Kans voor de Veenkoloniën de missie om een veilig en liefdevol thuis te creëren voor kwetsbare kinderen.

Voor meer informatie over de Week van het vergeten kind, ga naar: www.hetvergetenkind.nl.

Meer informatie over de projecten: Sterk uit Armoede & Goede Start.

Deel dit project