Samen voor een betere gezondheid!

Actueel

Filter op
Alles tonen
Agenda
Aankondiging
Nieuws
Filter op
Alles tonen
Agenda
Aankondiging
Nieuws

Actueel De stand van zaken

Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

In 2015 startte het programma Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) na een amendement vanuit Den Haag. In de Veenkoloniën...

Lees meer

“Investeer in de toekomst van de Veenkoloniën”

In de Veenkoloniën leven mensen gemiddeld zeven jaar korter en vijftien jaar in slechtere gezondheid dan in de rest va...

Lees meer

“We gaan het anders doen!”

Wat een mooie en inspirerende dag was het eind maart in Emmen, waarin de afsluiting van Kans voor de Veenkoloniën cent...

Lees meer

Op Eigen Kracht Vooruit! – Conferentie Kans voor de Veenkoloniën

Op 28 maart 2024 kunt u aanschuiven bij de afsluitende conferentie van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Met o....

Lees meer

Perspectief voor zorgwekkende zorgmijders

Jongeren aan Zet biedt zorgwekkende zorgmijders in de gemeenten Oldambt en Westerwolde perspectief. Het richt zich op j...

Lees meer

Het belang van bewonersinitiatieven onderstreept

Op vrijdag 15 december kwamen ruim twintig deelnemers afkomstig uit de bewonersbeweging, ervaringsdeskundigen, gemeente...

Lees meer

Onderteken nu het Manifest ‘Van Kans naar Kracht’!

De afgelopen periode is Kans voor de Veenkoloniën op pad gegaan met het manifest 'Van Kans naar Kracht'. Samen met inw...

Lees meer

Concretisering van manifest ‘Van Kans naar Kracht’

Op vrijdag 2 juni heeft Kans voor de Veenkoloniën het manifest 'Van Kans naar Kracht' gepresenteerd waarin 8 sleutels ...

Lees meer

Programmaraad Kans voor de Veenkoloniën

Op 15 december komen inwoners, bestuurders en andere betrokkenen bij het programma Kans voor de Veenkoloniën samen voo...

Lees meer

Kennismaking gedeputeerde Provincie Drenthe met bestuur van Kracht van de Veenkoloniën

Vrijdag 24 november vond er een kennismakingsgesprek plaats met het bestuur van Stichting Kracht van de Veenkoloniën d...

Lees meer

Memo Burgerinitiatieven voor landelijke en regionale bestuurders

Kans voor de Veenkoloniën heeft samen met Gerjan Navis, Kracht van de Veenkoloniën en Nederland Zorgt voor Elkaar gep...

Lees meer

Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën

Kans voor de Veenkoloniën is gemonitord door Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) vanuit hetUMCG. Deze procesmonitorin...

Lees meer

Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectorove...

Lees meer

Kinderen maken een toeristenkantoor voor hun eigen dorp!

Leerlingen van OBS Noorderbreedte in Veendam en CBS de Parel in Muntendam zijn de afgelopen weken bezig geweest in hun ...

Lees meer

Creatieve oplossingen voor het verbinden van de leef- en systeemwereld

Studenten van de Master Design Driven Innovation deden namens Kans voor de Veenkoloniën onderzoek naar manieren om de ...

Lees meer

Wij stellen voor: het nieuwe bestuur van Kracht van de Veenkoloniën!

Kracht van de Veenkoloniën als gevestigde bewonersbeweging. Dat is waar het nieuwe bestuur van de Bewonersraad van Kra...

Lees meer

Acht sleutels om gezondheidsachterstanden écht aan te pakken

Het programma Kans voor de Veenkoloniën (www.kvdvk.nl) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als regionaal p...

Lees meer

Bewonersinitiatief De Toverboom

De Toverboom in Hoogezand biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen in een stressvrije omg...

Lees meer

“Zet in op meerjarige langdurige programma’s!”

Bert Moormann is al 8 jaar directeur-bestuurder bij woonstichting Domesta en zit in het bestuur van de Alliantie va...

Lees meer

Meet-up Pointer in Emmen

Op woensdagavond 12 april werd vanuit Kans voor de Veenkoloniën een bijdrage geleverd aan de meet-up van het journalis...

Lees meer

Pointer pop-up doet onderzoek vanuit de Veenkoloniën

Onderzoeksjournalisten van Pointer, het journalistieke onderzoeksplatform van de KRO-NCRV, gaan een maand lang aan de s...

Lees meer

Elke regio telt! – een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en nemen verder toe. Landelijk beleid is nog te vaak...

Lees meer

Inspirerende meetup ‘De Kloofdichters’

Samen een beweging op gang brengen, mensen verbinden en de kloof dichten. Dat was de hoofdpunten van een inspirerende M...

Lees meer

Terugblik Inspiratiesessie ‘Het beste van twee werelden’

Wat kunnen de leef- en systeemwereld van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens de inspiratiesessie ‘Het beste van ...

Lees meer

Verkiezingskrant in gewone taal

Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Daarom is er de Verkiezingskrant in gewone taal. Alle Nederland...

Lees meer

Programmaraad Kans voor de Veenkoloniën

Vrijdag 3 februari vond de eerste Programmaraad van het jaar plaats. Tijdens deze bijeenkomst in Ons Dorpshuis in Valth...

Lees meer

Inspiratiesessie “Het beste van twee werelden”

Vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën en het inwonersinitiatief Kracht van de Veenkoloniën gaan we graag met...

Lees meer

Themabijeenkomst Bewonersinitiatieven en het Sociaal Domein

In samenwerking met de Tintengroep, organisatie voor sociaal werk en peuterwerk organiseert de Bewonersraad Kracht van ...

Lees meer

Laatste fase Scoren voor Gezondheid feestelijk afgesloten

Op donderdag 15 december vond de afsluiting van het project Scoren voor Gezondheid plaats in stadion De Oude Meerdijk. ...

Lees meer

Aan het woord: René van der Most en Karst Dekkema

Uit acht jaar onderzoek en ervaring binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën is gebleken dat aandacht voor de&nb...

Lees meer

De kracht van ervaringskennis!

Binnen Kans voor de Veenkoloniën is de inzet van ervaringskennis een belangrijk speerpunt. Er is gelukkig steeds meer ...

Lees meer

Kans van de Veenkoloniën op de jaarlijkse conferentie van de RVS

Op maandag 10 oktober 2022 vond in Delft de jaarlijkse conferentie plaats van de Raad voor Volksgezondheid & Samenl...

Lees meer

Wat zien wij gebeuren in de Veenkoloniën?

De afgelopen weken zijn er op 26 september en 3 oktober bijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten van de een ond...

Lees meer

Welkom in de Veenkoloniën! – een animatie

In een paar minuten alles weten over het programma Kans voor de Veenkoloniën? Klik dan snel op de animatie hieronder! ...

Lees meer

Wat zien we gebeuren in de Drentse en Groningse Veenkoloniën?

Sinds de start van het programma Kans voor de Veenkoloniën in 2015 zijn er doorlopend activiteiten georganiseerd rond ...

Lees meer

“Van Kansarm naar Kansrijk”

Kans voor de Veenkoloniën kan terug kijken op een geslaagde conferentie waarin kansenongelijkheid centraal stond. Hoe ...

Lees meer

Even voorstellen: projectleider Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze ge...

Lees meer

Prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen

Op 14 december 2021 is in de Eerste kamer het voorstel aangenomen waarmee gemeenten de taak krijgen om een prenataal hu...

Lees meer

Middagconferentie KvdVK – Van Kansarm naar Kansrijk

Kans voor de Veenkoloniën zet zich in voor de gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën. S...

Lees meer

Ook ‘Moeders van’ in Midden-Groningen

Na Moeders van Hoogeveen, Moeders van Emmen en Moeders van De Wolden, is 1 november ook het team Moeders van Midden-Gro...

Lees meer

Derde Bewonersinspiratieconferentie van Kracht van de Veenkoloniën

Onder de titel Van Wantrouwen naar Vertrouwen vond op zaterdag 6 november 2021 in Dorpshuis De Badde in Nieuw Weerdinge...

Lees meer

Digitale zorgpaden helpen sneller de juiste ondersteuning te vinden

Er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van een zwangere vrouw en haar o...

Lees meer

Stichting de Toverboom groeit verder

Stichting de Toverboom krijgt €200.000 subsidie van de gemeente Midden-Groningen. Het bewonersinitiatief in Hoogezan...

Lees meer

Bewoners Inspiratieconferentie

Kom ook naar de derde Bewoners Inspiratieconferentie van Kracht van de Veenkoloniën! Onder de titel 'Van Wantrouwen na...

Lees meer

Mensen in armoede krijgen een gezicht in de Quiet 500

In de Quote 500 staan mensen met een vermogen van minimaal 95 miljoen euro, maar in de deze week uitgebrachte Quiet 500...

Lees meer

“Zet meer ervaringsdeskundigen in!”

Het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt steeds zichtbaarder, en als het aan Tamara Jones ligt, gaat dit ...

Lees meer

Tweede seizoen Scoren voor Gezondheid gestart!

Op vrijdag 17 september stond de kick-off van Scoren voor Gezondheid op het programma in het stadion van FC Emmen. Ruim...

Lees meer

Studenten aan de slag met gezondheidsvraagstukken

Voor het eerst zijn gegevens vanuit het grote bevolkingsonderzoek Lifelines beschikbaar voor het onderwijs. Tijdens de ...

Lees meer

Aandacht voor de eerste duizend dagen van een kind

Een slechte start in de eerste duizend dagen na de conceptie zet een kind een leven lang op achterstand. In een artikel...

Lees meer

Geld voor duurzame huizen in vier Drentse gemeenten in de Veenkoloniën

Vier Drentse gemeentes krijgen ruim 28 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse ...

Lees meer

Aandacht voor armoede

Tim ’S Jongers werkt voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een adviesorgaan van de Nederlandse rege...

Lees meer

Anders wonen in de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën heeft in april en mei twee bijeenkomsten georganiseerd over Anders Wonen in de Veenkolonië...

Lees meer

Scoren voor Gezondheid feestelijk afgesloten

In gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden stonden zo'n 20 basisscholen de afgelopen weken in het teken van de afslu...

Lees meer

Het laatste nieuws uit de Veenkoloniën

In de laatste nieuwsbrief van Kans voor de Veenkoloniën leest u alles over de ontwikkelingen in en rond het programma ...

Lees meer

Sint Josephschool wint beweegchallenge Scoren voor Gezondheid!

De Sint Josephschool uit Zandberg is winnaar geworden van de Scoren voor Gezondheid beweegchallenge! Scoren voor Gezon...

Lees meer

Volkskrant besteedt aandacht aan KvdVK

Margriet Oostveen sprak voor haar column in de Volkskrant met Alex Schepel, ervaringsdeskundige voor Sterk uit Armoede ...

Lees meer

Een eerlijke kans op gezond leven

Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd dur...

Lees meer

Scoren voor Gezondheid hervat met digitaal supermarktbezoek.

Het maatschappelijke project Scoren voor Gezondheid van FC Emmen is weer opgestart. Vanwege de Coronamaatregelen en de ...

Lees meer

Samen tegen generatiearmoede

De Alliantie van Kracht zet zich samen met haar partners in voor het bestrijden van overerfbare armoede. In het Veenkol...

Lees meer

Biblionet Groningen probeert Veenkolonialen meer leesplezier te bezorgen

Biblionet Groningen is de overkoepelende organisatie achter 37 bibliotheken in de provincie Groningen. Ze dagen inwoner...

Lees meer