Filter op
Alles tonen
Agenda
Aankondiging
Nieuws
Filter op
Alles tonen
Agenda
Aankondiging
Nieuws

Actueel De stand van zaken

Feestelijke aftrap JZOJP bij Grolloo Zorgt

Het Markehuis in Grolloo stond op afgelopen 14 september in het teken van 'Grolloo Zorgt'. Dit Bewonersinitiatief heeft...

Lees meer

Bijeenkomst Kracht van de Veenkoloniën – Zorgen doen we Samen

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabije...

Lees meer

Publieksacademie Kinderarmoede – Armoede door de generaties heen

Op maandag 5 oktober vindt in het Atlas Theater in Emmen Publieksacademie Kinderarmoede Drenthe plaats. Het doel van de...

Lees meer

Focussen op gezondheid, nu relevanter dan ooit

De scholen beginnen bijna weer en ook komend jaar is het Noorderpoort in Stadskanaal een zogenaamde ‘gezonde school...

Lees meer

Groente- en fruitkisten voor kwetsbare inwoners van de Veenkoloniën

Second Home van Stichting de Toverboom steunt gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede, en helpen waar nodig. Opr...

Lees meer

Studenten Social Work van langs de deuren naar online alternatief

De afgelopen periode hebben 580 eerstejaars studenten Social Work van de Hanzehogeschool Groningen mee gedaan aan een '...

Lees meer

Wat is er nodig in de strijd tegen kinderarmoede?

De bestrijding van de heersende (generatie)armoede in de Veenkoloniën staat hoog op de agenda. Op maandag 29 juni orga...

Lees meer

Opening Snuffelshop 2.0 in Veendam

Komende zaterdag opent in Veendam een tweede Snuffelshop, opgericht door Stichting Eerste Hulp. Oprichter van de eerste...

Lees meer

Taal en gezondheid – onlosmakelijk met elkaar verbonden

‘Taal en gezondheid hebben alles met elkaar te maken’, vertelt Marieke Wiebing, landelijk projectleider van Voel je...

Lees meer

Moeders van Emmen worden ondersteund in de Veenkoloniën

Met het traject ‘Moeders van Emmen’ worden in de komende jaren 30 kwetsbare gezinnen in twee wijken van Emmen (De B...

Lees meer

Leerlingen in Stadskanaal gaan digitaal verder met Healthcoin

Op 15 mei hebben zo'n 30 leerlingen van het Ubbo Emmius in Stadskanaal via een digitale les kennis gemaakt met 'Fitter ...

Lees meer

Ervaringsdeskundige Alex Schepel aan het woord bij RTV Noord

De armoede in de Veenkoloniën gaat van generatie op generatie. De ervaringsdeskundige moet dat patroon helpen doorbrek...

Lees meer

Opgeleide ervaringsdeskundigen vertellen hun krachtige verhaal

Tien ervaringsdeskundigen, opgeleid in generatiearmoede en sociale uitsluiting, van Expertisecentrum Sterk uit Armoede...

Lees meer

KvdVK ten tijde van het Corona-virus

De scholen zijn gesloten en het openbare leven ligt bijna geheel stil: Nederland bevindt zich op dit moment in een cris...

Lees meer

Een spil inzetten om eenzaamheid te verminderen

Een project met een integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen, waarbij een spil ouderen en buurtgenoten met elkaar in...

Lees meer

Drents succes van Sterk uit Armoede gevierd

Op vrijdag 27 februari werd het Drents succes van Sterk uit Armoede in Gieten gevierd: de eerste ervaringsdeskundigen z...

Lees meer

Samenwerking in de Veenkoloniën

In december droeg de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën via kiem- en zaaigeld bij aan de aanschaf van een nieuwe ...

Lees meer

Jongeren uit Emmen krijgen workshops over gezondheid en zwangerschap

Studenten van het Drenthe College in Emmen kregen in februari workshops over onder meer levensstijl en zwangerschap, in...

Lees meer

Noorderpoort en Ubbo Emmius starten lesprogramma over gezonde leefstijl

Studenten van Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal en leerlingen van Ubbo Emmius gaan samenwerken met Healthcoin ...

Lees meer

Themabijeenkomst Kracht van de Veenkoloniën – 10 maart 2020

Steeds meer dorpen hebben aandacht voor de ondersteuning van de individuele dorpsbewoner en  werken aan gezamenlijke o...

Lees meer

Jongerencongres Migratie Zuid-Oost Groningen

Vandaag vindt in Stadskanaal een congres plaats over jongerenmigratie in Zuid-Oost Groningen. Ondanks dat Nederland to...

Lees meer

31-01-2020: Dagelijks Bestuur KvdVK

Op vrijdag 31 januari is er een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Deze bijeenkomst is alleen op persoonlijke uitno...

Lees meer

Nationale Voorleesdagen in Veenkoloniën

Kinderen worden tijdens de Nationale Voorleesdagen van 22 januari tot 1 februari geënthousiasmeerd om van (voor)lezen ...

Lees meer

Tijd van oogsten is aangebroken in de Veenkoloniën

De afgelopen jaren heeft het programma Kans voor de Veenkoloniën veelbelovende resultaten geboekt, zo zijn er onder an...

Lees meer

Activiteitenverslag tweede fase Kans voor de Veenkoloniën

Afgelopen vrijdag 13 december is het activiteitenverslag over de tweede fase van het programma (april 2016 – april 20...

Lees meer

Goede Start in gemeente Emmen

In de gemeente Emmen krijgen dertig gezinnen begeleiding bij het gezond laten opgroeien van hun kind via het project Go...

Lees meer

Leven in armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, leven hier veel mensen in armoede. De armoede in ons land ne...

Lees meer

Positieve Gezondheid in actie

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt  bewonersinitiatieven die concreet bijdragen aan positieve gezondheid. Naast p...

Lees meer

13-12-2019: Dagelijks Bestuur & Programmaraad Kans voor de Veenkoloniën

Op vrijdag 13 december 2019 zijn er bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur en de Programmaraad van Kans voor de Veenk...

Lees meer

OBS Gieten heeft gezond gescoord en wint spetterende finale

De finale van de zesde editie van het project Gezond Scoren van Stichting FC Groningen in de Maatschappij werd woensdag...

Lees meer

Aankondiging: Minisymposium Gezond Gewicht – 11 december 2019

Gezond in Assen, Drenthe Gezond en GGD Drenthe slaan de handen in één om gezamenlijk minisymposium over gewicht te or...

Lees meer

Troubadour Erwin de Vries als ambassadeur van KvdVK

Erwin de Vries is naast zanger, ook hulpverlener en regiokenner. Vanuit culturele hoek werd Erwin als ambassadeur gevon...

Lees meer

Trots van het Noorden doet mee met Kans voor de Veenkoloniën

Kans voor de Veenkoloniën heeft opnieuw een samenwerking met FC Groningen in Maatschappij ondertekend. De samenwerking...

Lees meer

22-11-2019 – Dagelijks Bestuur KvdVK

Op vrijdag 22 november is er een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Deze bijeenkomst is alleen op persoonlijke uit...

Lees meer

Frits Alberts – voorzitter Dagelijks Bestuur – aan het woord

Frits Alberts is voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Kans voor de Veenkoloniën. Frits weet als geen ander hoe het...

Lees meer

25-10-2019 – Dagelijks Bestuur KvdVK

Op vrijdag 25 oktober is er een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Deze bijeenkomst is alleen op persoonlijke uitno...

Lees meer

De (toekomstige) kinderen van Veenkoloniën centraal tijdens congres van Goede Start

Het Atlas theater in Emmen was op vrijdag 11 oktober 2019 het decor voor een interessant congres van Goede Start, één...

Lees meer

De Week tegen Eenzaamheid – 1 tot en met 8 oktober 2019

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam en nog eens één op de drie Nederlanders voelt zich matig e...

Lees meer

Met data vooroordelen over de Veenkoloniën te lijf – een interview met Gerjan Navis

Professor Gerjan Navis is internist-nefroloog in het UMCG en hoogleraar Voeding in de Geneeskunde bij de RUG. Haar...

Lees meer

Gezond Scoren weer van start

Komende maandag is het weer tijd om gezond te scoren. Op 41 basisscholen in de Veenkoloniën starten de leerlingen met ...

Lees meer

20-09-2019 Programmaraad KvdVK

Op vrijdag 20 september is er een bijeenkomst van de Programma Raad. Deze bijeenkomst is alleen op persoonlijke uitnodi...

Lees meer

Aandacht voor laaggeletterdheid in de Week van de Alfabetisering

Tijdens de Week van de Alfabetisering, van 9 tot en met 15 september, wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in...

Lees meer

Grootstedelijke Perinatale Gezondheid 19 september 2019

Op 19 september vond in De Doelen in Rotterdam een congres plaats over Grootstedelijke Perinatale Gezondheid plaats. He...

Lees meer

Symposium Goede Start – 11 oktober 2019

Op 11 oktober vindt er in Emmen een symposium plaats van Goede Start, een project van Kans voor de Veenkoloniën. Tijde...

Lees meer

10 oktober 2019 – Congres ‘Kansarmoede’

Op 10 oktober vindt er in Grolloo een congres plaats waarbij aandacht wordt geschonken aan overerfbare armoede in de Ve...

Lees meer

Gezonde voeding en meer beweging in Stadskanaal

Gezonder eten, afvallen en meer beweging. Dat was het doel voor een groep medewerkers van het Sociale Werkvoorzieningsb...

Lees meer

30-08-2019 Dagelijks Bestuur KvdVK

Op vrijdag 30 augustus is er een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Deze bijeenkomst is alleen op persoonlijke uitn...

Lees meer

Krant van de Veenkoloniën – Goede Start

Goede Start is één van de drie hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën. In de tweede editie van de Krant van de V...

Lees meer

Kracht van de Veenkoloniën in de Krant van de Veenkoloniën

In de tweede editie van de Krant van de Veenkoloniën staan de activiteiten van de derde fase van het programma uitgebr...

Lees meer

Taalhuizen in Oldambt en Pekela zetten stagiaires in

De Taalhuizen in Oldambt en Pekela geven stagiaires de kans om werkervaring op te doen en tegelijkertijd de Nederlandse...

Lees meer

Tweede editie Krant van de Veenkoloniën

Op woensdag 12 juni is de tweede editie van de Krant van de Veenkoloniën overhandigd aan Staatssecretaris Paul Blokhui...

Lees meer

21-6-2019 Dagelijks Bestuur KvdVK

Op vrijdag 21 juni is er een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Deze bijeenkomst is alleen op persoonlijke uitnodig...

Lees meer

Staatssecretaris Paul Blokhuis was op bezoek bij Kans voor de Veenkoloniën

Op woensdag 12 juni is staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van VWS op bezoek geweest bij Kans voor de Vee...

Lees meer

12-6-2019 Bezoek Staatssecretaris Paul Blokhuis

Op woensdag 12 juni komt Staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van VWS op bezoek bij Kans voor de Veenkolo...

Lees meer

Publieksacademie Kinderarmoede

Na de aansluiting bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland op 26 maart jl., krijgt kinderarmoede nogmaals aandacht tijd...

Lees meer

Veel aandacht voor goedkeuring derde fase Kans voor de Veenkoloniën

Vrijdag 17 mei werd in Gezondheidscentrum de Veltstroom in Coevorden bekend gemaakt dat de derde fase van Kans voor de...

Lees meer

Derde fase Kans voor de Veenkoloniën heeft groen licht

Het Ministerie van VWS heeft groen licht gegeven voor de derde fase van “Kans voor de Veenkoloniën”. In deze fase,...

Lees meer

17-05-2019: Dagelijks Bestuur & Programmaraad Kans voor de Veenkoloniën

Op vrijdag 17 mei zijn er bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur en de Programmaraad van Kans voor de Veenkoloniën. D...

Lees meer

3-6-2019 Publieksacademie: Samen Stoppen wij Kinderarmoede

Kom op 3 juni 2019 naar de publieksacademie over kinderarmoede in de Stadsschouwburg van Groningen. Praat mee over hoe ...

Lees meer

Eerste resultaten van pilotproject: Voel je Goed!

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast heeft bijna de h...

Lees meer