Samen voor een betere gezondheid!

Over KvdVK

Een kans voor iedereen

Kans voor de Veenkoloniën is gericht op het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie en gezondheid in de regio. Dit gebeurt samen met, en vanuit de inwoners, gemeenten en organisaties uit de regio zelf.

Samenwerking staat centraal

Het amendement van voormalig tweede-kamerlid Agnes Wolbert uit 2014 ligt ten grondslag aan het programma Kans voor de Veenkoloniën. Het programma heeft een looptijd van negen jaar (2015-2024), en is gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen in de regio. Daarbij wordt het concept van positieve gezondheid gehanteerd. Naast gezondheid spelen ook andere factoren een rol, zoals werkloosheid, armoede en laaggeletterdheid. Inwoners van de Veenkoloniën geven daarnaast zelf hun wensen en behoeften aan in het programma. Ook denken ze mee over wat belangrijk voor hen is op het gebied van positieve gezondheid.

Samen met gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties kijken we hoe het programma de gezondheid in de regio kan verbeteren. Daarin heeft het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, versterken van de samenwerking en verduurzamen van de aanpak de aandacht.

De derde fase: borging

Het programma is ingedeeld in drie verschillende fasen. Momenteel bevindt Kans voor de Veenkoloniën zich in de derde fase, die van april 2019 tot maart 2024 loopt. Er is een plan geschreven voor deze fase, waarbij de volgende drie inhoudelijke uitgangspunten gevolgd worden:

  • De jeugd groeit gezonder op
  • Een gezondere leefomgeving voor iedereen
  • Meer mensen nemen deel aan de maatschappij

Er lopen op dit moment verschillende projecten in de regio, waarbij in de derde fase met name wordt ingezet op duurzame borging. Dat betekent concreet dat we streven naar voortzetting van deze projecten die binnen het programma zijn ontwikkeld en opgezet, ook na 2024. De concrete doelstellingen per project zijn te vinden op de projectpagina’s.

https://issuu.com/zwiers-zorginnovatieforum/docs/flyer_kans_voor_de_veenkoloni_n_2019
Bekijk via bovenstaande link de flyer Kans voor de Veenkoloniën in het kort.

Wilt u de flyer hardcopy ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@kvdvk.nl.

Meer weten? Meld u dan via onderstaande button aan voor de nieuwsbrief, of klik hier om de drie edities van de Krant van de Veenkoloniën te lezen!