Kans voor de Veenkoloniën

Het programma Kans voor de Veenkoloniën biedt een bijzondere mogelijkheid om in acht jaar tijd de leefsituatie en de ervaren (positieve) gezondheid te verbeteren van iedereen die woont, werkt en leeft in de regio. Dit doen we samen, vanuit de kracht van de bewoners, betrokken gemeenten, ondernemers en organisaties in de Veenkoloniën.

Midden Groningen

Oldambt

Oldambt is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en om je vrije tijd in te besteden. Gemeente Oldambt werkt samen met haar 38.000 inwoners en de ondernemers om de gemeente nóg aantrekkelijker en gezonder te maken. De dorpen en wijken in Oldambt werken zelf aan een visie die invulling geeft aan de leefbaarheid van de (woon)omgeving. Op deze manier bepaalt de samenleving wat er beter kan. De gemeente ondersteunt vervolgens bij de uitvoering van de plannen Zo zijn er al tientallen initiatieven uitgevoerd.

Gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat inwoners zich prettig voelen en dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Samen met inwoners werkt de gemeente aan projecten rondom beweging, gezonde voeding en een prettige leefomgeving.

Veendam

Stadskanaal

Gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan en heeft ruim 32.000 inwoners. In de tweede helft van de 19e eeuw werd het Stadskanaal aangelegd om de handelspositie van de stad Groningen te versterken. De dorpen kennen een actief verenigingsleven steunend op vele betrokken vrijwilligers, alle nodige voorzieningen voor zorg en welzijn en een bloeiend bedrijfsleven.

De gemeente kenmerkt zich door een mentaliteit van lef, aanpakken en pionieren. Ze zijn niet bang om de handen uit de mouwen te steken: ‘nait soez’n, moar doun’. Daarom zijn er drie koerslijnen: Stadskanaal pakt aan, Stadskanaal werkt duurzaam en Stadskanaal leeft. Zo verstevigd gemeente Stadskanaal de economie te verstevigen en proberen ze meer banen te creëren. Er wordt hard gewerkt aan het leefbaar en vitaal houden van de dorpen en kernen. Samen met de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen pakt Stadskanaal deze koerslijnen op.

Pekela

Westerwolde

Westerwolde is één van de groenste gemeenten van Nederland. Dat is, naast de rust en ruimte in de gemeente, voor veel inwoners de belangrijkste reden om voor Westerwolde te kiezen. Unieke natuur, 98 dorpen en gehuchten en zo’n 25.000 inwoners verdeeld over 280 km2. Dat is Westerwolde!

Westerwolde is één van de elf Cittaslow gemeenten in Nederland. Dit internationale keurmerk voor kleine gemeenten vinden zij belangrijk en past goed bij de gemeente. Dit houdt in dat Westerwolde cultuurhistorisch erfgoed koestert, trots is op de tradities en de mooie en kleinschalige landschap.

Gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat vraagt om goede, toegankelijke zorg en voorzieningen die uitnodigen tot sport, bewegen en gezond gedrag.

Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze is prachtig gelegen, grotendeels op het zand van het Drents Plateau en de Hondsrug en deels in het veen van de Veenkoloniën. Door de rust, ruimte en natuur en de centrale ligging is Aa en Hunze een uitstekende plek om te wonen. De ruim 25.000 inwoners wonen verspreid over diverse dorpen en het buitengebied. De gemeente bestaat uit 35 kernen met elk een eigen identiteit. Juist de verschillen geven de gemeente een waardevolle diversiteit. Aa en Hunze heeft een goed leefklimaat dankzij een goed voorzieningenniveau, een groene en gezonde omgeving en een sterke sociale cohesie. Dat wil de gemeente Aa en Hunze vasthouden en van hieruit vernieuwen.

Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn wil voor haar 25.000 inwoners een gezonde leefstijl stimuleren. Daarbij houdt de gemeente rekening met gezondheidsverschillen tussen inwoners. Zo kunnen alle kinderen opgroeien tot gezonde en zelfstandige burgers, en kunnen alle inwoners gezond en naar eigen behoefte meedoen aan onze samenleving. Gemeente  Borger-Odoorn gaat uit van de veerkracht en eigen verantwoordelijkheid van haar inwoners. Tegelijkertijd voelen de gemeente zich medeverantwoordelijk voor een gezonde omgeving. Goede, toegankelijke zorg en een basisniveau aan voorzieningen die uitnodigen tot sport, bewegen en gezond gedrag. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij de gemeente samenwerkt met maatschappelijke organisaties en – daar waar het kan – samen optrekt met de inwoners. Binnen Kans voor de Veenkoloniën doen we dat onder meer met het project ‘Goede Start’.

Emmen

De gemeente Emmen telt iets meer dan 100.000 inwoners. Het is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te ondernemen en om je vrije tijd te besteden. De gemeente Emmen werkt samen met inwoners en ondernemers om de gemeente nóg aantrekkelijker te maken. Inwoners, bedrijven en professionals zijn erg betrokken bij hun dorp of wijk. Dit is ook de kracht van de Emmense samenleving. De gemeente Emmen vindt het  belangrijk dat inwoners zich prettig voelen en dat iedereen mee kan doen. Waar nodig ondersteunt de gemeente kwetsbare inwoners. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met inwoners aan projecten rondom beweging, gezonde voeding en een prettige leefomgeving. Het programma M&GEZOND! is hiervoor opgericht. Inwoners kunnen bij M&GEZOND! initiatieven indienen om de gezondheid en hun leefomgeving te verbeteren, en M&GEZOND! kan dan een subsidie toekennen. Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op www.emmengezond.nl.

Coevorden

De ruim 35.000 inwoners van Gemeente Coevorden wonen verdeeld over de stad en 28 kernen. Coevorden heeft een rijke historie. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het centrum, en wordt er nog steeds toe gewerkt naar een bruisend stadshart, gekenmerkt door water, historie en gezelligheid. Waar op dit moment in de stad Coevorden de nadruk vooral op vernieuwing ligt, ligt op het platteland het accent juist op leefbaarheid. Door het verbeteren en in stand houden van bestaande voorzieningen ontstaat een vitaal en leefbaar platteland.

 

In Coevorden is ruimte om te doen: om te wonen, te leven en te ondernemen. Om jezelf te zijn, om te leren, om samen te werken aan een mooie gemeente. Coevorden heeft vele gezichten; een bedrijvige stad en actieve dorpen, (cultuur) historie en innovatie, natuur en bedrijvigheid, trots en bescheidenheid. Coevorden is een gemeente waar gewerkt wordt en waar áán gewerkt wordt. Coevorden geeft je de ruimte.

Hoogeveen

Actueel De stand van zaken

Positieve Gezondheid in actie

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt  bewonersinitiatieven die concreet bijdragen aan positieve gezondheid. Naast praktisch advies en ondersteuning wordt er kiem-…

Lees meer

OBS Gieten heeft gezond gescoord en wint spetterende finale

De finale van de zesde editie van het project Gezond Scoren van Stichting FC Groningen in de Maatschappij werd woensdagmiddag…

Lees meer

Aankondiging: Minisymposium Gezond Gewicht – 11 december 2019

Gezond in Assen, Drenthe Gezond en GGD Drenthe slaan de handen in één om gezamenlijk minisymposium over gewicht te organiseren….

Lees meer

Troubadour Erwin de Vries als ambassadeur van KvdVK

Erwin de Vries is naast zanger, ook hulpverlener en regiokenner. Vanuit culturele hoek werd Erwin als ambassadeur gevonden voor het…

Lees meer

Projecten Hier vind je alle informatie over de projecten

Mijn Dorp in de Toekomst

Basisschoolkinderen bedenken hun dorp van de toekomst en gaan deze ontwerpen. Leerlingen in verschillende gemeenten worden aan het denken gezet... Lees meer

Healthcoin

Gezond lonen wordt lonend gemaakt en jongeren worden aangespoord om gezond gedrag te vertonen. Hiermee kunnen ze Healthcoins verdienen in... Lees meer

Shared Savings

Shared Savings is één van de drie hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën en zet zich om preventie blijven betaalbaar... Lees meer

Hier vind je alle informatie over het programma

Ambities

Het doel van het programma is om in acht jaar tijd gezondheidswinst in de Veenkoloniën te behalen.

Lees meer over de ambities

Over KvdVK

Kans voor de Veenkoloniën is gericht op het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie en gezondheid in de regio.

Lees meer over het programma

Samenwerking

Binnen het programma wordt er veel samengewerkt met onder andere inwoners, overheden en organisaties uit de regio.

Lees meer over de samenwerking