Samen voor een betere gezondheid!

Over KVDVK

Over KVDVK

Hier vind je alle informatie over het programma

Ambities

Kans voor de Veenkoloniën heeft zich gedurende de looptijd gericht op het verkleinen van de gezondheidsachterstanden in de Veenkoloniën.

Lees meer over de ambities

Over KvdVK

Kans voor de Veenkoloniën richtte zich op het realiseren van een duurzame verandering in de leefsituatie en gezondheid van inwoners in de regio.

Lees meer over het programma

Samenwerking

Binnen het programma is veel samengewerkt met onder andere (actieve) inwoners, overheden en organisaties uit de regio.

Lees meer over de samenwerking

Samen werken aan…

Uitgelichte activiteiten

Midden Groningen

Midden-Groningen is een jonge, dynamische gemeente, die bestaat uit het bruisende stadscentrum Hoogezand en 25 actieve dorpen. De 60.000 inwoners wonen hier met plezier, kennen elkaar, werken samen en zijn ondernemend.

De snelle verbinding met stad Groningen en de goede infrastructuur maken Midden-Groningen een gewilde woongemeente. Ook voor bedrijven is de gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats. Midden-Groningen biedt daarnaast prachtige natuur, zoals het Schildmeer en het Zuidlaardermeer. Ook is er veel cultureel historisch erfgoed, zoals borgen, molens, en kerken.

Samen met onze inwoners grijpen we alle kansen om woonplezier, ondernemerskansen en recreatiegenoegens verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Want: samen zijn we sterk!

Oldambt

Oldambt is een prachtige gemeente om in te wonen, te werken en om je vrije tijd in te besteden. De gemeente Oldambt werkt samen met haar 38.000 inwoners en de ondernemers om de gemeente nóg aantrekkelijker en gezonder te maken. De dorpen en wijken in Oldambt werken zelf aan een visie die invulling geeft aan de leefbaarheid van de (woon)omgeving. Op deze manier bepaalt de samenleving wat er beter kan. De gemeente ondersteunt vervolgens bij de uitvoering van de plannen. Zo zijn er al tientallen initiatieven uitgevoerd.

Gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat inwoners zich prettig voelen en dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Samen met inwoners werkt de gemeente aan projecten rondom beweging, gezonde voeding en een prettige leefomgeving.

Veendam

Veendam is dé Parkstad van de provincie Groningen met ruim 27.000 inwoners en veel groen, mooie waterpartijen en karakteristieke elementen. De vele voorzieningen zoals scholen, een bibliotheek, het theater en een subtropisch zwembad maken het een plezier om in Veendam te wonen.

De rijke historie van Veendam is terug te vinden in het Veenkoloniaal Museum, maar zie je ook in het straatbeeld. Ook het groene en waterrijke karakter van Veendam is verrassend!

Veendam is centraal gelegen in de regio met uitstekende verbindingen via de weg en het spoor. In slechts 25 minuten ben je in de stad Groningen. Veendam wordt gekenmerkt door haar Veenkoloniale verleden, maar ook door een sterke economische positie. Kortom, Veendam heeft veel te bieden voor iedereen!

Stadskanaal

Gemeente Stadskanaal is in 1969 ontstaan en heeft ruim 32.000 inwoners. In de tweede helft van de 19e eeuw werd het Stadskanaal aangelegd om de handelspositie van de stad Groningen te versterken. De dorpen kennen een actief verenigingsleven steunend op vele betrokken vrijwilligers, voorzieningen voor zorg en welzijn, en een bloeiend bedrijfsleven.

De gemeente kenmerkt zich door een mentaliteit van lef, aanpakken en pionieren: ‘nait soez’n, moar doun’. Er zijn drie koerslijnen: Stadskanaal pakt aan, Stadskanaal werkt duurzaam en Stadskanaal leeft. Zo verstevigt de gemeente de economie, en worden er meer banen gecreëerd. Er wordt hard gewerkt aan het leefbaar en vitaal houden van de dorpen en kernen. Samen met de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen pakt Stadskanaal deze koerslijnen op.

Pekela

Pekela, bestaande uit de dorpen Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Boven Pekela, is de sociaalste gemeente van Nederland en zet zich in voor haar 12.000 inwoners. De ontwikkeling in goede woon- en leefbaarheid gaat samen de inwoners.

Water neemt een belangrijke plaats in. Centraal door Pekela ligt het Pekelder Hoofddiep. Met de vele bruggen en sluizen biedt dit een bijzondere vaarroute. De geschiedenis van Pekela vertelt zich onder andere door scheepsvaart, de oude Strokartonfabrieken en de twee historische molens, korenmolen ‘De Zaluw’ en pelmolen ‘De Onrust’.

Pekela heeft door de centrale ligging in het hart van Oost-Groningen een goede infrastructuur. Het is een goede plek om te wonen, werken en te recreëren. Pekela kenmerkt zich als een gemeente met een eigen identiteit: de Pekelder is nuchter, staat voor zijn woord en is trots op het dorp en de tradities.

Westerwolde

Westerwolde is één van de groenste gemeenten van Nederland. Dat is, naast de rust en ruimte in de gemeente, voor veel inwoners de belangrijkste reden om voor Westerwolde te kiezen. Unieke natuur, 98 dorpen en gehuchten en zo’n 25.000 inwoners verdeeld over 280 km². Dat is Westerwolde!

Westerwolde is één van de elf Cittaslow gemeenten in Nederland. Dit internationale keurmerk voor kleine gemeenten past goed bij de gemeente. Het houdt in dat Westerwolde cultuurhistorisch erfgoed koestert, trots is op de tradities en de mooie en kleinschalige landschap.

Gemeente Westerwolde vindt het belangrijk dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, en dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat vraagt om goede, toegankelijke zorg en voorzieningen die uitnodigen tot sport, bewegen en gezond gedrag.

Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze is prachtig gelegen, grotendeels op het zand van het Drents Plateau en de Hondsrug en deels in het veen van de Veenkoloniën. Door de rust, ruimte en natuur en de centrale ligging is Aa en Hunze een uitstekende plek om te wonen.

De ruim 25.000 inwoners wonen verspreid over diverse dorpen en het buitengebied. De gemeente bestaat uit 35 kernen met elk een eigen identiteit. Juist de verschillen geven de gemeente een waardevolle diversiteit.

Aa en Hunze heeft een goed leefklimaat dankzij een goed voorzieningenniveau, een groene en gezonde omgeving, en een sterke sociale cohesie. Dat wil de gemeente Aa en Hunze vasthouden en van hieruit vernieuwen.

Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn wil voor haar 25.000 inwoners een gezonde leefstijl stimuleren. Daarbij houdt de gemeente rekening met gezondheidsverschillen tussen inwoners. Zo kunnen alle kinderen opgroeien tot gezonde en zelfstandige burgers, en kunnen alle inwoners gezond en naar eigen behoefte meedoen aan onze samenleving.

Borger-Odoorn gaat uit van de veerkracht en eigen verantwoordelijkheid van haar inwoners. Tegelijkertijd voelt de gemeente zich medeverantwoordelijk voor een gezonde omgeving: goede, toegankelijke zorg en een basisniveau aan voorzieningen die uitnodigen tot sport, bewegen en gezond gedrag. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties, en waar mogelijk ook met de inwoners. Binnen Kans voor de Veenkoloniën gebeurt dat o.a. met ‘Goede Start’.

Emmen

De gemeente Emmen telt iets meer dan 100.000 inwoners. Het is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te ondernemen en om je vrije tijd te besteden. De gemeente Emmen werkt samen met inwoners en ondernemers om de gemeente nóg aantrekkelijker te maken. Inwoners, bedrijven en professionals zijn erg betrokken bij hun dorp of wijk. Dit is ook de kracht van de Emmense samenleving.

De gemeente Emmen vindt het  belangrijk dat inwoners zich prettig voelen en dat iedereen mee kan doen. Waar nodig ondersteunt de gemeente kwetsbare inwoners. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met inwoners aan projecten rondom beweging, gezonde voeding en een prettige leefomgeving. Hiervoor is ook het programma M&GEZOND! opgericht. Inwoners kunnen hier initiatieven indienen om de gezondheid en hun leefomgeving te verbeteren.

Coevorden

De ruim 35.000 inwoners van Gemeente Coevorden wonen verdeeld over de stad en 28 kernen. Coevorden heeft een rijke historie. In de afgelopen jaren is er toegewerkt naar een bruisend stadshart, gekenmerkt door water, historie en gezelligheid. Waar op dit moment in de stad Coevorden de nadruk vooral op vernieuwing ligt, ligt op het platteland het accent juist op leefbaarheid. Door het verbeteren en in stand houden van bestaande voorzieningen ontstaat een vitaal en leefbaar platteland.

In Coevorden is ruimte om te doen: om te wonen, te leven en te ondernemen. Om jezelf te zijn, om te leren, om samen te werken aan een mooie gemeente. Coevorden heeft vele gezichten; een bedrijvige stad en actieve dorpen, (cultuur) historie en innovatie, natuur en bedrijvigheid, trots en bescheidenheid. Het is een gemeente waar gewerkt wordt en waar áán gewerkt wordt. Coevorden geeft je de ruimte.

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft ruim 55.000 inwoners en telt elf kernen. Het heeft een lange historie van vervening. De infrastructuur in Hoogeveen is goed, onder andere vanwege de ligging op het knooppunt tussen de A28 en A37.

De gemeente Hoogeveen wil een omgeving bieden waarin iedereen mee kan doen in de maatschappij. Het ontwikkelen van talenten en de leefbaarheid staan daarbij centraal.

Belangrijke thema’s voor Hoogeveen in de komende jaren zijn daarnaast ook de kindvriendelijkheid, vitale dorpen, de en de verdere ontwikkeling van Hoogeveen als sterkte stad en regiocentrum in het zuiden van Drenthe. Binnen Kans voor de Veenkoloniën is er onder andere veel aandacht voor Goede Start.