Samen voor een betere gezondheid!

Samenwerking

Met elkaar, voor elkaar

Een duurzame verandering teweeg brengen kun je niet alleen: dit doe je samen. De centrale gedachte is dan ook om uit te gaan van de kracht van de inwoners, overheden en organisaties uit de regio. Dit gebeurt door aan te sluiten bij de wensen, behoeften en (bestaande) initiatieven. Samen dragen we bij aan de ervaren (positieve) gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën.

Samen sta je sterker

Inwoners hebben zelf duidelijke ideeën over gezondheid en leefbaarheid in de Veenkoloniën. Daarom luisteren we naar wensen en behoeften uit de regio. Maar een kans pakken, en daarmee een verandering creëren, doe je samen. Inwonersparticipatie zit in het programma ingebed door de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Ook gemeenten, organisaties in zorg en welzijn, verzekeraars en andere partijen zijn daarom nauw betrokken bij het programma. De betrokkenheid van inwoners en organisaties bij het programma is onmisbaar om een duurzame verandering op gang te brengen. Met als einddoel het verbeteren van de leefsituatie en het reduceren van de gezondheidsverschillen.

Programmacoördinatie

De programmacoördinatie en het penvoerderschap van Kans voor de Veenkoloniën is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergelegd bij het Zorg Innovatie Forum (ZIF). Het ZIF is een netwerkorganisatie in Noord-Nederland die zich sterk maakt voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid.

Met het oog op continuïteit is het van belang dat het programma breed gedragen wordt door diverse partijen die een binding hebben met het gebied, en de doelstelling van het programma onderschrijven. Ook de ontwikkelingen rond bewonersparticipatie spelen daarin een belangrijke rol. In de derde fase is een Dagelijks Bestuur ingesteld, dat maandelijks bijeenkomt en zich met zaken bezighoudt die met de directe programmauitvoering te maken hebben. Daarnaast is er een Programmaraad die ca. 4 keer per jaar meedenkt en discussieert over strategische vraagstukken en dilemma’s, en verbindingen legt met aanpalende initiatieven.

Voor meer informatie over het programma kunt u het contactformulier invullen of u via onderstaande button aanmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u nog meer lezen? Klik dan hier om de drie edities van de Krant van de Veenkoloniën te lezen!