Samen voor een betere gezondheid!

Acht sleutels om gezondheidsachterstanden écht aan te pakken

Nieuws Acht sleutels om gezondheidsachterstanden écht aan te pakken

Het programma Kans voor de Veenkoloniën (www.kvdvk.nl) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan als regionaal programma dat meerjarig de gezondheid van de inwoners in de Veenkoloniën een impuls geeft. Wij hebben hierbij ervaren dat de kracht van de regio zit in de trots en betrokkenheid van de inwoners. Deze trots en betrokkenheid biedt de regio een unieke mogelijkheid om gezondheidsachterstanden anders aan te pakken.

In de afgelopen periode zijn er veel adviezen uitgebracht over het verkleinen van gezondheidsachterstanden en extra aandacht voor regio’s waar deze achterstanden prominent aanwezig zijn. Een integraal zorgakkoord moet daarnaast antwoord geven op het beschikbaar en betaalbaar houden van de kwaliteit van zorg. In al deze adviezen gaat het om het bieden van passende zorg en de transitie van ziekte naar gezondheid.

Verschillende aandachtspunten die in allerlei recente adviezen worden meegeven, zijn in de Veenkoloniën al in de praktijk gebracht. Daarom heeft Kans voor de Veenkoloniën een manifest opgesteld waarin het programma acht krachtige sleutels biedt om gezondheidsachterstanden daadwerkelijk aan te pakken én de zorg voor elkaar overeind te houden!

Dit manifest is op vrijdag 2 juni door Frits Alberts (voorzitter Dagelijks Bestuur en Programmaraad KvdVK) en Karin Kalverboer (directeur-bestuurder Zorg Innovatie Forum) overhandigd aan Eric van Oosterhout (burgemeester van Emmen). Aansluitend ondertekende hij namens de Alliantie van Kracht, waar hij voorzitter van het bestuur is. “Er is geen programma waar inwoners en ervaringsdeskundigen zo’n grote plek krijgen als binnen Kans voor de Veenkoloniën. Het programma heeft zijn nut bewezen en nu moet het gedachtengoed en de beweging voortgezet worden.”

Het manifest werd gepresenteerd tijdens een persmoment, en ondertekend door 12 verschillende partijen. Naast Frits Alberts die namens Kans voor de Veenkoloniën ondertekende, onderschreven Roelof Dilling (Kracht van de Veenkoloniën), Gerjan Navis, Erik Buskens (Aletta Advies), Famke ten Brinke (Sterk uit Armoede), Maarten Wetterauw (Molendrift), Hans Berg (Wedde dat het Lukt), Anne Hilderink (NLZVE) en Erik Koekoek (Zilveren Kruis) het manifest. Karin Kalverboer (Zorg Innovatie Forum) ondertekende als laatste en sloot af. “We kunnen niet aan inwoners voorbij gaan. Sluit aan bij wat er in gemeenschappen speelt. Wij hopen dat veel partijen in deze beweging mee gaan doen!” Hiernaast kunt u het manifest downloaden en lezen!

De komende tijd gaat Kans voor de Veenkoloniën in de regio op pad om meer mensen het manifest te laten ondertekenen. Hierover houden wij u uiteraard op de hoogte via www.kvdvk.nl. Ook kunt u zich online aansluiten bij deze beweging door te ondertekenen via www.kvdvk.nl/ondertekenen.

Deel dit project