Samen voor een betere gezondheid!

Activiteitenverslag tweede fase Kans voor de Veenkoloniën

Aankondiging Activiteitenverslag tweede fase Kans voor de Veenkoloniën

Afgelopen vrijdag 13 december is het activiteitenverslag over de tweede fase van het programma (april 2016 – april 2019) gepresenteerd. In deze tweede fase is met de financiële bijdrage van het Ministerie van VWS een breed palet aan activiteiten uitgevoerd die (in)direct de gezondheid in de regio bevorderen. Daarbij is aandacht besteed aan factoren als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid, participatie, leefstijl, zorgkosten en geboortezorg.

Hieronder is een greep uit de concrete resultaten die in de afgelopen periode zijn behaald te zien:

  • Bijna 800 inwoners hebben gewerkt aan hun lees- en schrijfvaardigheden en 235 nieuwe taalvrijwilligers zijn opgeleid.
  • Meer dan 50 bewonersinitiatieven doen mee aan de beweging ‘Kracht van de Veenkoloniën’.
  • Ouderen zijn gekoppeld aan actieve buurtbewoners om eenzaamheid tegen te gaan.
  • Ruim 5000 zwangere vrouwen en jonge ouders ontvingen ondersteuning vanuit Goede Start.
  • Om intergenerationele armoede te doorbreken zijn ervaringsdeskundigen opgeleid.
  • Meer dan 2200 basisschoolkinderen uit de Veenkoloniën kregen les over gezondheid via voetbalidolen.
  • Middelbare scholieren hebben 7,5 miljoen stappen gezet, op weg naar een gezonde leefstijl.

Kans voor de Veenkoloniën werkt aan het verbeteren van de gezondheidssituatie in de regio. Hiervoor bestaat geen eenvoudig recept. Het vraagt om dingen anders te doen dan men gewend is. Durven leren, en soms iets anders uitproberen vraagt lef van uitvoerders, organisaties en bestuurders. Ook vraagt het om een andere manier van samenwerken en leiderschap.

In de Veenkoloniën gaat het om een omslag in denken en doen. Een jarenlang leefpatroon, de cultuur en een inzicht in de mogelijkheden hoe de leefstijl te beïnvloeden, verander je niet op korte termijn. Dit is er een van lange adem. De ambitie is dan ook om de komende jaren een beweging in te zetten die na de programmaperiode zal doorgaan, waarbij inwoners en bewonersinitiatieven uit de regio een belangrijke rol spelen.

Inmiddels is de derde fase van het programma van start gegaan. In deze fase zullen alle betrokkenen zich inzetten om de activiteiten duurzaam te borgen, om op die manier te komen tot een structurele verbetering van de gezondheid in de Veenkoloniën. Dat kan alleen door samen te werken met bewoners, gemeenten, onderwijs, welzijn, zorg en het bedrijfsleven. Waardoor uiteindelijk een nieuwe generatie gezonder en kansrijker op kan groeien.

Het activiteitenverslag met een beschrijving van alle activiteiten en resultaten uit de tweede fase is hieronder te downloaden.

Deel dit project