Samen voor een betere gezondheid!

Wat zien wij in de Veenkoloniale gemeenten?

Sinds de start van het programma Kans voor de Veenkoloniën in 2015 zijn er doorlopend activiteiten georganiseerd rond de thema’s geboortezorg, armoede, jeugd, gezondheid, eenzaamheid en inwonersparticipatie. In de eerste periode is er ook een startfoto gemaakt rondom deze thema’s.

Het afgelopen jaar heeft Aletta Jacobs School of Public Health in opdracht van het programma een nieuwe meting gedaan, en verschuivingen in kaart gebracht voor alle Veenkoloniale gemeenten. Dit onderzoek, bestaande uit meer dan 82 indicatoren verdeeld over vijf thema’s is een grote bron van informatie die we samen met u willen bespreken en duiden. Wat zeggen de resultaten ons?

Op 26 september en op 3 oktober zal Peter van Linschoten van Aletta Jacobs Schools of Public Health een toelichting geven op het onderzoek aan deelnemers vanuit de Groningse en Drentse Veenkoloniale gemeenten. Daarnaast geven Prof. dr. Gerjan Navis en Prof. Dr. Erik Buskens een reflectie op een aantal regionale resultaten.

De resultaten van het onderzoek van Aletta Jacobs Schools of Public Health zijn ook in een publicatie gevat. Hierin worden per gemeente de resultaten beschreven. U kunt deze hiernaast vinden en downloaden. Kijk snel wat de bevindingen zijn in uw gemeente!

Heeft u vragen over de resultaten of wilt u ze bespreken met één van de programmamedewerkers? Neem dan contact met ons op via info@kvdvk.nl of bel naar 050 800 3244.