Samen voor een betere gezondheid!

Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën

Nieuws Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën

Gedurende het programma zijn interviews gehouden, en dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten georganiseerd, waarin de kern van het programma is verhelderd en vastgelegd: de programmatheorie. Tussentijdse producten en bevindingen zijn regelmatig teruggekoppeld aan de relevante betrokkenen. Dit gaf aanleiding tot reflectie, discussie en actie en – indien het nodig en gewenst was – het bijsturen van het proces. Het proces werd vastgelegd en beschreven, met als doel het overdraagbaar te maken naar andere regio’s en programma’s. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de kloof tussen de leef- en systeemwerelden. Er zijn drie denkrichtingen geformuleerd waarmee deze werelden beter met elkaar
verbonden kunnen worden.

  • Ontwikkel samen een passende visie op gezondheid, die aansluit bij wat voor bewoners belangrijk en haalbaar is.
  • Geef bewoners meer zeggenschap, op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoeringsniveau.
  • Experimenteer op lokaal niveau met manieren waarop een balans kan worden gevonden tussen de systeem- en leefwerelden, en haal daar geleerde lessen uit voor het werken aan en haal daar geleerde lessen uit voor het werken aan gezondheid in andere delen van Nederland.
Deel dit project