Samen voor een betere gezondheid!

Anders wonen in de Veenkoloniën

Nieuws Anders wonen in de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën heeft in april en mei twee bijeenkomsten georganiseerd over Anders Wonen in de Veenkoloniën. Tijdens beide bijeenkomsten presenteerden initiatiefnemers hun (gerealiseerde) plannen ten aanzien van de nieuwe woonvormen in hun dorp.

Anders Wonen is een startpunt voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringsverhalen tussen initiatiefnemers die in verschillende fases van het proces op zoek zijn naar oplossingen voor nieuwe woonvormen. Alle deelnemers van de gehouden bijeenkomsten in april en mei zijn expert (of onderweg naar ervaringsdeskundigheid) van een maatschappelijk woonproject in eigen dorp.

In veel dorpen verdwijnen essentiële voorzieningen die de leefbaarheid van dorpen op scherp zetten. Het kunnen blijven wonen in het eigen dorp is niet vanzelfsprekend. De woningtekorten, onbetaalbare woningen voor jongeren en gebrek aan zorgaanbod voor ouderen werken leegloop in de hand. Dit zijn aanleidingen voor een maatschappelijke investering in o.a. nieuwe woonvormen. Eén doeleinde hebben alle initiatiefnemers die broeden op plannen voor Anders Wonen gemeen: het gaat om de toekomst van dorpsgenoten en het leefbaar houden van het dorp.

Naar aanleiding van deze twee bijeenkomsten heeft Kracht van de Veenkoloniën tips en tricks in acht stappen opgesteld, mede mogelijk gemaakt door input vanuit bestaande wooninitiatieven. Hieronder vindt u een korte samenvatting van deze tips. Houd de website en nieuwsbrief van Kracht van de Veenkoloniën in de gaten voor meer informatie!

  1. Op zoek naar geschikte grond
  2. Organisatiekracht
  3. Draagvlak in het dorp
  4. Planfase en financiering
  5. Gemeentelijke goedkeuring
  6. Formaliseren en inzet expertise
  7. Afsluiten contracten
  8. Ontwerp en constructie

Deel dit project