Samen voor een betere gezondheid!

Bewoners aan Zet in de derde editie van Krant van de Veenkoloniën

Nieuws Bewoners aan Zet in de derde editie van Krant van de Veenkoloniën

De derde editie van de Krant van de Veenkoloniën is gelanceerd! Dit keer zijn de ‘Bewoners aan Zet’. In deze derde editie ligt de focus op één van de drie hoofdlijnen van het programma, namelijk bewonersparticipatie. De Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën wil een beweging van onderop creëren, waarbij de stem van inwoners heel belangrijk is.

Een team van actieve bewoners en professionals heeft gesproken met initiatiefnemers uit de Veenkoloniën, geschreven over de echte Veenkoloniaal en alle initiatieven in kaart gebracht. De trots, kracht en energie afkomstig uit de Veenkoloniën staat centraal. Van Slochteren tot Nieuw-Schoonenbeek en van Vlagtwedde tot Hoogeveen, overal zetten bewoners zich in voor hun eigen omgeving. Thema’s als gezondheid, woonvormen, bewegen, burenhulp, participatie en dorpscoöperatie zijn belangrijk. In de krant leest u ook over het werven van vrijwilligers en financiering, beide van grote waarde voor bewonersinitiatieven.

Liever de papieren versie ontvangen? Mail dan naar bewonersraad@kvdvk.nl, en we kijken wat we voor u kunnen doen!

Op 24 oktober van 15.30 – 17.00 uur vindt de online Bewoners Inspiratieconferentie plaats, waarbij bewonersparticipatie, zeggenschap en mede-eigenschap aan bod komen. Inspirerende voorbeelden en initiatiefnemers zijn aan het woord. U kunt tijdens deze middag meeluisteren met interessante gastsprekers als Wouter Bos (oud vice-premier) en Johan Brongers (Directeur Tintengroep), en meer leren over de kracht van samenwerkingsverbanden.

Deel dit project