Samen voor een betere gezondheid!

Biblionet Groningen probeert Veenkolonialen meer leesplezier te bezorgen

Nieuws Biblionet Groningen probeert Veenkolonialen meer leesplezier te bezorgen

Biblionet Groningen is de overkoepelende organisatie achter 37 bibliotheken in de provincie Groningen. Ze dagen inwoners van de provincie uit om zichzelf te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken en mee te doen in de samenleving. Biblionet Groningen heeft ook meerdere bibliotheken in de Veenkoloniën.

De komende vier jaar werkt Biblionet aan drie maatschappelijke opgaven.
De geletterde samenleving: Hierbij hoort het leesoffensief (0 tot 18 jaar), werken aan laaggeletterdheid (vanaf 18 jaar) en de gezinsaanpak. In de gezinsaanpak komen de eerste twee samen.
Participatie in de informatiesamenleving: Daarbij draait het om technologische digitalisering, waarbij zaken als virtual reality en robotisering komen kijken en om digitale vaardigheden. Het is belangrijk om mensen goed toe te rusten voor het leven in een digitale samenleving.
Levenlang ontwikkelen: Iedereen van 0 tot 100 jaar krijgt de kans om zich te ontwikkelen en heeft toegang tot de bibliotheek.

Biblionet Groningen organiseert naast losse activiteiten ook vaste programma’s zoals de Bibliotheek op School en BoekStart in de Kinderopvang. Bij deze programma’s wordt goed gekeken wat de doelgroep nodig heeft. Het is een cirkel van beleid, collectie en activiteiten, geeft Jolanda Robben, Senior Adviseur van Biblionet Groningen aan.

Biblionet in Corona-tijd

De bibliotheken zijn momenteel dicht, maar dat betekent niet dat ze bij Biblionet bij de pakken neer zijn gaan zitten. Vanaf maart zijn er twee paden ontstaan. De fysieke bibliotheek is veel dicht geweest, maar via een afhaalservice konden mensen alsnog boeken lenen. Daarnaast organiseert Biblionet normaal gesproken honderden activiteiten per jaar, zoals kindermiddagen, lezingen, workshops en taalvrijwilligers. Deze worden nu online aangeboden. Zo is er van start gegaan met een online boekenclub genaamd Boekeloere. Elke maand wordt er een boek gelezen, vaak afkomstig van een Groningse schrijver. De maand wordt afgesloten door een lezing met de schrijver van het boek. Op het Youtube kanaal BiebLab verschijnen wekelijks video’s voor kinderen. Via Bieblab kunnen ze experimenteren, onderzoeken en toffe series maken. Zo wordt er gegamed, lego gemaakt en quizzes gehouden. Hier komt de kracht van het netwerk van Biblionet Groningen ook van pas, zegt Jolanda Robben. “In de 37 bibliotheken van alle gemeenten in de provincie worden BiebLab en andere activiteiten gepromoot. Vanaf maart zijn we al structureel bezig en we zien nu grote groei en stappen.”

In het Online Taalhuis biedt Biblionet Groningen via Youtube filmpjes aan, omdat mensen niet fysiek naar het taalhuis kunnen komen. Op deze manier kunnen geïnteresseerden op een informele manier een lesje volgen. In verkiezingstijd wordt er dagelijks een video geupload waarin een taalambassadeur een vraag stelt, die vervolgens beantwoord wordt door bijvoorbeeld een gemeenteraadslid of een taalvrijwilliger. Bekijk de video’s met vragen als ‘Wat is stemrecht?’ ‘Waarom moeten we stemmen?’ en ‘Wat is democratie?’ hier.

“Natuurlijk missen we hiermee een bepaalde groep mensen met lagere digitale vaardigheden, maar we merken dat taalambassadeurs de video’s via WhatsApp doorsturen en dat we zo toch een grote groep weten te bereiken, ” aldus Marica van de Weerd van Biblionet Groningen.


Biblionet Groningen bereikt veel kinderen thuis, en de activiteiten zijn meestal gekoppeld aan een boek. In samenwerking met de Veiligheidsregio werd via een live-uitzending vanuit de brandweerkazerne voorgelezen uit het boek LAPPA Piep!. Een boek dat de Veiligheidsregio zelf heeft uitgegeven over brandveiligheid en rookmelders. Ook hebben zo’n 150 kinderen een boomhut ontwerp van Lego gemaakt en opgestuurd naar Biblionet, naar aanleiding van een Bieblab over het boek de Waanzinnige boomhut. Dit alles in het kader van een LEGO-bouwwedstrijd. Een  mooie manier om kinderen aan het lezen te krijgen en ondanks de geldende maatregelen toch mooie activiteiten voor de leden te organiseren.

Naast activiteiten voor kinderen zijn er voor alle verschillende doelgroepen online activiteiten. “Natuurlijk vergde dit wat aanpassingsvermogen, maar we waren al in het najaar van 2019 gestart met onze online activiteiten. We zijn nu zelfs bezig met het ontwikkelen van een eigen medialab.”

Mooie ontwikkelingen in de Veenkoloniën
Biblionet is actief in de Veenkoloniën rond thema’s als laaggeletterdheid en generatie-armoede. Zo zijn ze in gesprek met de Volkskredietbank. Intergenerationele armoede kennen we in de Veenkoloniën. Dit kan gepaard gaan met laaggeletterdheid of andere multiproblematiek. Samen met het Taalhuis in Oldambt en De Volkskredietbank is Biblionet aan het verkennen of professionals getraind kunnen worden in het herkennen van bepaalde signalen, zodat iedereen zo goed mogelijk geholpen kan worden. Cliënten kunnen dan vanuit de kredietbank ook doorverwezen worden naar het Taalhuis, voor de goede ondersteuning.

Ook kijkt Biblionet naar de Regiodeal Oost, bijvoorbeeld naar  ‘Verrijk je schooldag’, een project in ontwikkeling. Hierin ligt echt een kans voor de Veenkoloniën. Als laatst is Biblionet aan het verkennen hoe intercedenten van Randstad het uitzendbureau meer inzicht kunnen krijgen in laaggeletterdheid. Veel intercedenten zitten inhouse bij productiebedrijven en dat maakt het waardevol voor hen om meer gevoel te krijgen bij laaggeletterdheid.

Zoals te lezen is Biblionet Groningen maatschappelijk erg actief en zetten zij zich in om inwoners van de provincie Groningen zo goed mogelijk te ondersteunen waar zij dat wensen. De bibliotheek heeft een grote maatschappelijke en educatieve rol en is waardevrij en laagdrempelig. Deze rol moet steeds verder uitgebreid worden. Wanneer de regels het weer toe laten moeten bibliotheken weer een plek worden waar mensen gewoon kunnen zijn. Ze komen niet alleen iets halen, maar ook iets brengen, want iedereen heeft kennis en interesses. Biblionet wil graag de sleutel geven aan de samenleving!

Deel dit project