Samen voor een betere gezondheid!

Concretisering van manifest ‘Van Kans naar Kracht’

Nieuws Concretisering van manifest ‘Van Kans naar Kracht’

Op vrijdag 2 juni heeft Kans voor de Veenkoloniën het manifest ‘Van Kans naar Kracht’ gepresenteerd waarin 8 sleutels beschreven worden om de gezondheidsachterstanden in de Veenkoloniën en daarbuiten écht aan te pakken. De afgelopen periode is Kans voor de Veenkoloniën de regio in getrokken om partijen te laten ondertekenen en het manifest te concretiseren. Daarnaast hebben partijen het manifest online ondertekend. Op 3 oktober en 14 november organiseerde Kans voor de Veenkoloniën twee bijeenkomsten waarin inwoners, professionals en beleidsmakers samen de sleutels van het manifest concretiseerden

Op 3 oktober kwamen de bewonersinitiatieven, zorgpartners en andere professionals samen en spraken zij over voorbeelden van de sleutels in de praktijk, barrières die verdere uitwerking van de sleutels hindert en wat er nodig is om de verschillende sleutels verder uit te voeren. Op 14 november werd dit herhaalt in het Markehuis in Grolloo. Aanwezigen van de eerste bijeenkomst bespraken samen met nieuwe uitgenodigden, waaronder beleidsambtenaren van verscheidende gemeenten en de GGD Drenthe, de sleutels op vergelijkbare wijze. We kijken terug op twee inspirerende bijeenkomsten waarin boeiende gesprekken zijn ontstaan die ons input geven om de sleutels verder te concretiseren. De komende periode zal Kans voor de Veenkoloniën met meer betrokken partijen om tafel gaan om input op te halen om de sleutels te concretiseren.

De uitkomst van deze bijeenkomsten evenals de Programmaraad van 15 december worden gevat in een handreiking over het aanpakken van gezondheidsachterstanden. Deze handreiking wordt in maart van 2023 gepubliceerd!

Deel dit project