Samen voor een betere gezondheid!

Footertekst

Het programma Kans voor de Veenkoloniën wordt uitgevoerd in 11 Veenkoloniale gemeenten, en bestaat uit verschillende projecten die tot doelstelling hebben om gezondheidswinst te behalen voor de bijna 450.000 inwoners in de regio.