Samen voor een betere gezondheid!

De eerste 1000 dagen van een nieuwe Veenkoloniaal

Nieuws De eerste 1000 dagen van een nieuwe Veenkoloniaal

Noorderpoort organiseert in samenwerking met het programma Goede Start, één van de hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën en de gemeente Stadskanaal in februari voor de derde keer het programma ‘het belang van de eerste 1000 dagen van je bestaan’. Leerlingen volgen hierin workshops als onderdeel van het vak burgerschap. Vanwege Corona is het programma dit jaar voor het eerst geheel digitaal. 

Eerstejaars studenten van het beroepsonderwijs van Noorderpoort Stadskanaal volgen een gevarieerd programma met workshops over seksualiteit en relaties, verslavingszorg, digitaal burgerschap, Nu Niet Zwanger en reanimatie. Zij zijn op 4 februari van start gegaan!
Ook thema’s als, leefstijl, stress reductie, armoede, geletterdheid, middelengebruik, gezonde seksuele relaties en hoe je zo gezond mogelijk (nu nog niet), maar later aan een zwangerschap moet beginnen komen in deze workshops aan bod. De workshops worden gegeven door gastdocenten van Sense Noord Nederland (GGD), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Cosis en de Taskforce QRS Groningen. Na de workshops worden er klassikaal opdrachten uitgevoerd.

Goede Start, één van de pijlers van Kans voor de Veenkoloniën, is een programma dat zich samen met inwoners en alle Goede Start partners richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën, inzet dus voor een goede, gezonde start!

Normaliter worden de workshops fysiek verzorgd door verschillende organisaties die inhoudelijke workshops geven over wat er speelt of kan spelen bij aanstaand zwangerschap of ouderschap: voorbehoedsmiddelen, seksualiteit, risico’s, etc. De jongeren hebben in voorgaande jaren zelf meegewerkt aan het tot stand komen van de inhoud van voorlichtingsdag.

Meer weten over Goede Start? Kijk dan eens op hun website!

Deel dit project