Samen voor een betere gezondheid!

Derde Bewonersinspiratieconferentie van Kracht van de Veenkoloniën

Nieuws Derde Bewonersinspiratieconferentie van Kracht van de Veenkoloniën

Onder de titel Van Wantrouwen naar Vertrouwen vond op zaterdag 6 november 2021 in Dorpshuis De Badde in Nieuw Weerdinge de derde Bewoners Inspiratieconferentie plaats. Tijdens de ruim twee uur durende bijeenkomst gingen politici van negen verschillende politieke partijen uit zeven Veenkoloniale gemeenten met bewoners-initiatiefnemers in gesprek. De centrale vraag was: hoe kunnen bewonersinitiatieven meer ruimte en zeggenschap krijgen bij dat wat ze doen?

De middag werd geopend met een boodschap van Jet Bussemaker, de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Vervolgens interviewde dagvoorzitter Niesco Dubbelboer (Kracht van de Veenkoloniën) dr. Annemieke Visser (UMCG) over haar onderzoek waarin een van de belangrijkste conclusies was dat het systeem niet altijd past bij de leefwereld van veel bewonersinitiatieven. Een duidelijke boodschap aan de aanwezige politici, van raadsleden en wethouders tot aan lijsttrekkers.

In gesprek
In een ronde tafelgesprek kregen een aantal initiatiefnemers ruimte om concrete manieren te benoemen waarop bewoners en overheid of politiek beter met elkaar verbonden kunnen worden. Zo kunnen dorpsondersteuners goed in opdracht van bewoners werken, en kunnen inwoners van een wijk of dorp zelf financiële middelen verdelen over projecten aangedragen door bewoners. Er werd tijdens de conferentie gepleit voor meer ruimte, bijvoorbeeld om zelf het groenonderhoud te doen, door voorrang te geven aan bewoners bij het bedenken van een plan voor leegstaande panden of door bewoners zelf een landschapsvisie te laten maken.

Aan de slag
Politici konden op een groot bord aangeven welke maatregelen ze steunden om Bewonersinitiatieven verder op weg te helpen. Dit leverde een mooie onderlinge discussie op. Jerry Stoker (Progressief Akkoord Coevorden) ging na de conferentie meteen aan de slag om het burgerbegroten voor te stellen in Coevorden. Annette Jansen (lijsttrekker CDA Hoogeveen) postte dat ze meteen werk wilde maken in de gemeenteraad van het vergroten van de zeggenschap voor initiatiefnemers. En wethouder David de Jong (ChristenUnie Midden-Groningen) gaf aan trots te zijn op de meerjarige financiële afspraken die gemaakt zijn met de Toverboom in Hoogezand.

Karin Kalverboer, directeur Zorg Innovatie Forum en penvoerder van het programma Kans voor de Veenkoloniën vond de conferentie super inspirerend.  “We zijn bezig met een onderscheidend programma. Hoe luisteren we en geven we verantwoordelijkheid aan groepen burgers die initiatieven nemen? We hebben iets te pakken. Acht jaar is veel te kort, we moeten door!” Hierbij sloot ze aan bij de openingsboodschap van Jet Bussemaker, die pleitte voor programma’s die minimaal 15 jaar duren.

Dagvoorzitter Niesco Dubbelboer in gesprek met één van de aanwezigen.

Deel dit project