Samen voor een betere gezondheid!

Derde fase Kans voor de Veenkoloniën heeft groen licht

Nieuws Derde fase Kans voor de Veenkoloniën heeft groen licht

Het Ministerie van VWS heeft groen licht gegeven voor de derde fase van “Kans voor de Veenkoloniën”. In deze fase, die tot 2023, loopt zullen inwoners, overheden, organisaties, zorgverzekeraars en bedrijven samenwerken om gezondheidswinst in de Veenkoloniën te behalen. De aanleiding van het programma “Kans voor de Veenkoloniën” is het amendement van Agnes Wolbert, voormalig PvdA tweede kamerlid, die een lans brak door in deze regio waar de gezondheidsverschillen groot zijn, extra te investeren.

Dit amendement resulteerde in 2015 in een opdracht aan de regio om te komen met een breed gedragen plan waarin gewerkt wordt aan een betere gezondheid in de regio, een betere kwaliteit van zorg tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Concreet werd de afgelopen periode sterk ingezet op factoren die de gezondheid beïnvloeden zoals o.a. armoede, laaggeletterdheid, inwonersparticipatie, ondersteuning van jongeren, eenzaamheid en het verbeteren van leefstijl en de geboortezorg. Op deze thema’s wordt al veel gedaan door allerlei partijen en gemeenten, waarvoor Kans voor de Veenkoloniën een extra impuls kan zijn, met ruimte voor vernieuwing.

In de derde fase wordt een verdere focus aangebracht; aandacht voor jeugd, de leefomgeving, betekenisvolle deelname aan de maatschappij, inwonersparticipatie en positieve gezondheid zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Met de 5,6 miljoen die VWS in de derde fase beschikbaar stelt, zullen belangrijke thema’s uit de afgelopen periode aandacht blijven krijgen. Daarnaast vragen de Veenkoloniën een eigen aanpak waarbij inwoners prominent meedoen en meebepalen. De komende tijd wordt dit verder ontwikkeld met de bewonersraad die het afgelopen jaar is opgericht. 

Met het programma wordt een beweging op gang gebracht die een positieve impuls geeft aan de gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in de regio. 

Naast deze beweging wordt ook ingezet om tot manieren te komen om de zorgkosten te beteugelen. In de regio wordt, in vergelijking tot andere regio’s, ongeveer 115 miljoen per jaar extra aan zorgkosten uitgegeven. Besparingen die hierop worden bereikt, worden o.a. geïnvesteerd in preventieve programma’s voor de regio. Niet alleen mensen beter maken, maar zorgen dat zij niet ziek worden door gezondheid in brede zin te stimuleren (conform het model van positieve gezondheid Machteld Huber); dat is de ambitie die in de derde fase voorop komt te staan.

Hierbij is het hebben van een lange adem belangrijk. In de 8 jaar looptijd van dit programma zal er een begin worden gemaakt met een beweging die na 2023 door zal moeten lopen. Met alle betrokkenen zal de uitdaging aangegaan worden om de inzet de komende jaren te borgen. Waardoor uiteindelijk een nieuwe generatie gezonder en kansrijker kan opgroeien.

Deel dit project