Samen voor een betere gezondheid!

Digitale zorgpaden helpen sneller de juiste ondersteuning te vinden

Nieuws Digitale zorgpaden helpen sneller de juiste ondersteuning te vinden

Er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van een zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Haar psychosociale situatie, oftewel de situatie op alle levensdomeinen, is daar één van. Daarom is het belangrijk dat er tijdens de zwangerschap goed zicht is op deze situatie en wat er nodig is om deze zo optimaal mogelijk te houden. Daarvoor gebruikt Goede Start de digitale zorgpaden.

Zorgpaden als instrument
Digitale zorgpaden helpen verloskundig zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn om de psychosociale situatie van een zwangere te kunnen inventariseren en de acties die eventueel nodig zijn, snel en gericht te kunnen vinden. Het dient als een inventarisatie- en doorverwijspagina naar de zorgpaden die nader ingaan op de problematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwangeren met schulden, overgewicht of wanneer er sprake is van laaggeletterdheid.

Zorgpaden toegankelijk voor alle gemeenten in Nederland
De digitale zorgpaden zijn enkele jaren geleden ontwikkeld in de gemeente Groningen door zorgverleners uit de drie Noordelijke provincies. Deze zorgverleners blijven betrokken bij de zorgpaden als leden van de redactieraad. Goede Start, een onderdeel van Kans voor de Veenkoloniën, was toen bezig met het opzetten van lokale coalities, en samen met deze partners is de opzet van dit zorgpad gebruikt om informatie op gemeentelijk niveau online te ontsluiten, zodat zorgverleners veel tijd besparen in hun zoekacties. Projectleiders Martien Kroeze en Paul Asbreuk hebben daarna op verzoek van het Ministerie van VWS gekeken hoe deze digitale zorgpaden als kapstok gebruikt konden worden om het digitale zorgpad sociale verloskunde landelijk beschikbaar te maken.

“Samen met vijf gemeenten buiten de Veenkoloniën (Den Haag, Gouda, Helmond, Kerkrade en Vaals) is deze landelijke opzet getest, en bijgesteld. Mensen uit gemeente, JGZ en zorgverleners hebben hierbij meegekeken. Een interessant en leerzaam proces, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de zorgpaden vanaf december toegankelijk zijn voor al gemeenten in Nederland.”, aldus Martien Kroeze. In de Veenkoloniën worden de zorgpaden al sinds 2019 gebruikt.

Hoe werkt dat nou?
Zorgverleners zijn vooral opgeleid op het medische vlak en bij problematiek uit het sociale domein weten ze niet altijd waar ze terecht kunnen, de beschikbare ondersteuning verschilt daarbij ook nog eens per gemeente! Daarvoor kunnen ze de zorgpaden raadplegen. Martien Kroeze schetst een mooi voorbeeld. “Stel, een verloskundige uit Veendam heeft cliënten uit Veendam, maar ook uit Pekela en Stadskanaal. In Veendam weet deze verloskundige haar weg te vinden, maar in de andere gemeenten is dat lastig. Dan kan zij via de database van de zorgpaden op zoek naar de juiste hulp voor haar cliënt, en is ze daar geen extra tijd aan kwijt.”

Het is natuurlijk belangrijk dat de informatie in de zorgpaden actueel blijft, en daarom krijgen key-users bij gemeenten jaarlijks de vraag om waar nodig de informatie aan te vullen. Zo blijft de informatie over beschikbare gemeentelijke hulp voor zwangeren in een kwetsbare situatie goed en volledig!

Een voorbeeld van de zorgpaden die zorgverleners en gemeenten kunnen raadplegen.
Deel dit project