Samen voor een betere gezondheid!

Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o.

Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o.

De Dorpscoöperatie zet zich in voor het leefbaar houden van het dorp Gasselternijveen. Bewoners komen samen om de toekomst van hun dorp te waarborgen. Hierbij stond onder andere op het programma: tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van inzetten voor elkaar, gezondheidsverschillen verkleinen, ouderenhuisvesting aanpakken, een veilige buurt creëren, diensten uitwisselen en een coördinatiepunt opzetten.

Resultaten:
Oprichting dorpscoöperatie ‘De Brug’ op 6 december 2017
De dorpssupermarkt werd weer geopend in Gasselternijveen
De Huiskamer, sociale dagopvang voor (kwetsbare) ouderen is gerealiseerd
Er werd een dorpsloket ingesteld, in MFC de Brug.

Waar:
Gasselternijveen en omgeving

Wanneer:
Vanaf 4 april 2016 tot 31 december 2018

Voor wie:
Inwoners van Gasselternijveen en omliggende dorpen

Samenwerking:
Dorpsbelangen Gasselternijveen, Senioren Vereniging Oostermoer, Huisartsenpraktijk de Hune, Buurtzorg Gasselternijveen en omgeving, Protestantse Gemeente Gasselternijveen, Welzijnsorganisatie Impuls, Maaltijdvoorziening Gasselte en omstreken, MFC De Spil en betrokken inwoners.

Gasselternijveen en samenwerking gaan hand in hand. Na de realisatie van een dagopvang en de heropening van de dorpssupermarkt is nu dorpscoöperatie ‘De Brug’ opgericht. Er is veel belangstelling voor samenwerking vanuit de inwoners van het dorp. In een gezamenlijk overleg is er een top 6 opgesteld met items die aandacht nodig hebben.

Deze top 6 bestaat uit: eenzaamheid, vervoer, ouderenhuisvesting, een veilige buurt, klussen en diensten en een coördinatiepunt. Aan de items uit de top 6 wordt hard gewerkt. Gasselternijveen schaart zich in een rij van dorpen waar bewoners de krachten bundelen en de regie nemen over hun sociale en fysieke leefomgeving. Bewoners werken actief mee aan ontstaan en behoud van lokale voorzieningen.

Vanuit Kracht van de Veenkoloniën is een filmpje gemaakt over de huiskamer in Gasselternijveen:

Deel dit project