Samen voor een betere gezondheid!

Een eerlijke kans op gezond leven

Nieuws Een eerlijke kans op gezond leven

Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen, schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties. Steeds meer regionale en lokale programma’s proberen door de aanpak van deze problemen hardnekkige gezondheidsachterstanden tegen te gaan en lopen daarbij tegen obstakels aan. Kans voor de Veenkoloniën is één van deze programma’s.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft begin april een advies uitgebracht waarin ze aanbevelingen doen over de aanpak van gezondheidsverschillen. In het rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ worden gezondheidsachterstanden toegelicht en wordt de situatie geschetst. Kans voor de Veenkoloniën, het Programma Trendbreuk Zuid-Limburg en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid worden genoemd als inspirerende praktijkvoorbeelden en worden uitgebreid beschreven.

De RVS doet vijf aanbevelingen:
Aanbeveling 1: Stel de aanpak van de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden
centraler in landelijk, regionaal én lokaal beleid. Zet gelijktijdig leefstijlgerichte interventies in als
aanvulling.
Aanbeveling 2: Maak van het terugdringen van gezondheidsachterstanden een opdracht voor meerdere
departementen. Geef het ministerie van VWS de regierol.
Aanbeveling 3: Zet in op beleid met een lange looptijd (minimaal 15 jaar) om maatschappelijke oorzaken
van gezondheidsachterstanden aan te pakken en patronen te doorbreken voor volgende generaties.
Aanbeveling 4: Zet in op gebiedsgerichte programma’s, durf verschil te maken en verleen urgentie aan de
gebieden en bevolkingsgroepen met de grootste gezondheidsachterstanden.
Aanbeveling 5: Maak vanuit het rijk meer financiële middelen vrij voor de aanpak van
gezondheidsachterstanden. Bundel binnen gemeenten meer middelen en zoek regionaal en lokaal de
samenwerking met zorgverzekeraars, ondernemers en werkgevers in vormen van cofinanciering, met als
gedeeld belang de vermindering van gezondheidsachterstanden en daarmee ook een gezondere
beroepsbevolking.

Ook lezen over de aanpak van de (soms) ongelijke gezondheidskansen? Bekijk dan hier het advies de van de RVS.

Deel dit project