Samen voor een betere gezondheid!

Elke regio telt! – een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s

Nieuws Elke regio telt! – een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s

De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en nemen verder toe. Landelijk beleid is nog te vaak gericht op het compenseren van achterstanden, en sluit te weinig aan bij wat er al is. Op 27 maart 2023 brachten de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) daarom het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit. Het advies werd in Veenhuizen overhandigd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Reactie vanuit de Veenkoloniën

Het advies ‘Elke regio telt!’ is een mooi begin, maar nu moet het omgezet worden in actie. Een meer-jaren strategie opstellen samen met inwoners en 15-20 jarige financiering zijn daarbij essentieel, maar niet genoeg. Alleen samen zorgen we voor blijvende verandering en waarborgen we dat elke regio écht telt. De Veenkoloniën is als een van vijf regio’s betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies. Een regio die zich kenmerkt door grote gezondheidsverschillen, (intergenerationele) armoede en minder gezonde jaren. Maar in de regio zijn ook meer dan honderd inwonersinitiatieven in de regio, waarin inwoners en ervaringsdeskundigen vanuit kracht en trots participeren.

Binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën wordt gewerkt aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van inwoners. Dit gebeurt vanaf het eerste moment samen met inwoners zelf. Karin Kalverboer, directeur-bestuurder van het Zorg Innovatie Forum: “Het is belangrijk dat er geluisterd wordt naar wat inwoners zelf kunnen en wat ze nodig hebben. Inwoners en professionals moeten vanaf het eerste moment samenwerken in het maken van beleid en het uitvoeren daarvan. Inwoners zijn al lang bezig met het doorbreken van de spiraal van verschraling. Bij het maken van de regionale kansenagenda’s kunnen inwoners, naast provinciale en lokale overheden, een belangrijke rol spelen. ”

Via deze link is een korte video met samenvatting van het advies te vinden. 

Achtergrond: het advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’

Het kabinet moet bij beleidskeuzes niet alleen nadruk leggen op het economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de brede welvaart in de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland. In regio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen, de Kop van Noord-Holland, de Veenkoloniën, Twente en Parkstad Limburg is al langere tijd sprake van forse achterstanden, zoals een lagere levensverwachting, slechter bereikbare banen of onderwijs. De betrokken adviesraden kijken ernaar uit om samen met het Rijk een regio-specifieke kansenagenda te vormen met daarin aandacht voor de kansen in de regio, wat er dan nodig is, en wat het Rijk hierin kan betekenen. Er moet meer ruimte komen in regels en langdurige verbintenissen, in plaats van incidentele, korte, financiële steun. Zo zorgen we er samen voor dat de brede welvaart in de regio en in heel Nederland versterkt wordt.

Het gehele advies is te vinden via: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2023/03/27/elke-regio-telt 

Deel dit project