Samen voor een betere gezondheid!

Even voorstellen: projectleider Alliantie van Kracht

Nieuws Even voorstellen: projectleider Alliantie van Kracht

In het Veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan. Vanaf 1 mei start Saskia Duursma als nieuwe projectleider bij Alliantie van Kracht. Hieronder stelt zij zich even aan u voor!

Saskia Duursma neem het stokje over van Marleen Oostland, die deze functie het afgelopen jaar met veel inzet en bevlogenheid heeft vervuld. Zij gaat zich o.a. bezig houden met het motiveren en uitdagen van organisaties rondom het thema overerfbare armoede, het aanjagen van initiatieven en het delen van kennis over alles wat er rondom dit thema in de Veenkoloniën (en naastgelegen gemeenten) gebeurt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met alle 38 netwerkpartners waar de Alliantie van Kracht tegen Armoede uit bestaat.

“Bij de Alliantie van Kracht tegen Armoede komt alles bij elkaar wat ik belangrijk vind: werken aan een beweging om tot verbetering te komen voor een kleine 14.000 gezinnen die in het Veenkoloniale gebied in armoede leven, vaak generatie op generatie. Ik houd ervan om samen aan iets nieuws te bouwen en te zoeken naar wat er werkelijk toe doet. Vanaf het begin van mijn werkende leven ben ik altijd al geboeid door het belang van effectief samenwerken en door verandering: die beide thema’s hebben mij nooit los gelaten.”

“Samen doorbraken realiseren door het inspireren en verbinden van mensen en organisaties.”

“Ik maak graag verbinding tussen mensen en gebruik daarbij enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie voor het sociale domein. Ik ben in mijn werk als adviseur bij CMO STAMM gewend met veel verschillende organisaties, belangen en integrale onderwerpen te werken en zorg daar graag voor frisse ideeën en verbinding. Om de samenleving mooier en beter te maken en te zorgen dat iedereen mee kan doen, hebben we alle kracht nodig: van bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden. Samen kom je verder!”

Deel dit project