Samen voor een betere gezondheid!

Geld voor duurzame huizen in vier Drentse gemeenten in de Veenkoloniën

Nieuws Geld voor duurzame huizen in vier Drentse gemeenten in de Veenkoloniën

Vier Drentse gemeentes krijgen ruim 28 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het gaat om de gemeentes Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Met de bijdrage kunnen de gemeentes de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte rondom woningen opknappen en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren.

Totaal trekt de rijksoverheid ruim 400 miljoen euro uit om huizen in kwetsbare wijken op te knappen. Van het geld worden 20.000 woningen gerenoveerd. Drie kwart van het geld gaat naar steden en een kwart gaat naar grens- en krimpregio’s. Vier Drentse gemeenten profiteren dus van geld uit het fonds.

Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen is blij met het extra geld. “Hiermee kunnen we echt een grote bijdrage leveren aan de woonkwaliteit, het verlagen van de energierekening en het verbeteren van de leefbaarheid op diverse plekken in de regio. Veel woningen in onze regio kunnen namelijk beter geïsoleerd worden om het energieverbruik te verlagen. Dit leidt ook tot minder CO2-uitstoot”, zo zegt Otter namens de vier gemeenten.

Wat gebeurt er met het geld?

  • Aa en Hunze: Met het project ‘Wijk van de Toekomst’ werkt Woningstichting De Volmacht in Gieten aan het verduurzamen en levensloopbestendig maken van huurwoningen. Met de bijdrage kan de gemeente Aa en Hunze hierbij aansluiten door ook particuliere woningeigenaren van ongeveer 150 woningen hierin te ondersteunen.
  • Borger-Odoorn: De gemeente wil met het geld zo’n 67 particuliere woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis uit de jaren ’50 of ’60, met energielabel C, D of E. Het gaat om huizen in 2e Exloërmond-Midden en -West. Ook zal de directe woonomgeving worden verbeterd.
  • Coevorden: De gemeente sluit aan bij een aantal bestaande projecten om ongeveer 90 particuliere woningen te verduurzamen in Schoonoord en Tuindorp.
  • Emmen: De gemeente zal met het geld 1800 particuliere woningeigenaren helpen hun woningen uit de jaren ’70 en ’80 te verduurzamen. De woningen zijn nu nog niet goed geïsoleerd. Het gaat om woningen in de Emmense wijken Angelslo, Bargeres en Emmerhout en het dorp Veenoord. Bovendien wil de gemeente samen met woningcorporatie Domesta het wijkhart van Bargeres verbeteren, onder andere door nieuwbouw.

Dit artikel is afkomstig van RTV Drenthe. Voor het volledige artikel kunt u hier klikken.

Deel dit project