Samen voor een betere gezondheid!

Goede Start in gemeente Emmen

Nieuws Goede Start in gemeente Emmen

In de gemeente Emmen krijgen dertig gezinnen begeleiding bij het gezond laten opgroeien van hun kind via het project Goede Start van Kans voor de Veenkoloniën.

De eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn heel bepalend voor de gezondheid en welzijn in zijn verdere leven. Daarom krijgen dertig gezinnen in de gemeente Emmen begeleiding bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl voor hun kind. Door dit te doen vanaf de start van de zwangerschap totdat het kind twee jaar is, kunnen overgewicht en gezondheidsproblemen voorkomen worden. De gezinnen krijgen deze hulp via Goede Start, één van de hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën.

Iedere jongere in de gemeente Emmen moet gelukkig, veilig en gezond kunnen opgroeien, is de ambitie van het college. Maar niet ieder kind maakt een even goede start in het leven doordat er problemen zijn in het gezin. Door deze ouders zo vroeg mogelijk te begeleiden, hebben de kinderen betere kansen om gezond en kansrijk op te groeien. Het college heeft daarom besloten het project ‘Goede Start’ te ondersteunen met maximaal 210.000 euro per jaar.

In de Emmense aanpak van Goede Start worden dertig kwetsbare gezinnen waar overgewicht en gezinsproblematiek speelt, begeleid. Dit begint in het oostelijke deel van de gemeente. Om deze gezinnen te helpen en te voorkomen dat gewoonten overgedragen worden op de volgende generatie, krijgen de gezinnen begeleiding van verloskundigen en professionals van onder meer GGD en Sedna. Het gaat om intensieve begeleiding die per gezin kan verschillen. De hulp blijft duizend dagen beschikbaar. Alles is erop gericht om de ouders bewust te maken van een gezonde leefstijl voor zichzelf en hun kinderen.

De resultaten van Goede Start worden iedere drie maanden besproken door de betrokken instellingen. Na deze start in het oostelijke deel van de gemeente wordt gekeken of meer gezinnen in de gemeente Emmen op deze manier begeleid kunnen worden.

Wilt u meer weten over Goede Start of één van de andere projecten van Kans voor de Veenkolonien? Kijk dan op de projectenpagina van KvdVK.

Deel dit project