Samen voor een betere gezondheid!

Goede Start

Goede Start

Goede Start is één van de drie hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën. De toekomstige generatie inwoners van de Veenkoloniën groeit gezonder op door meer aandacht voor preventie, door kwetsbare gezinnen eerder in beeld te hebben en door meer samenhang te creëren binnen en tussen verschillende zorgpartners. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Met Goede Start wordt meer aandacht gecreëerd voor de ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen. Samen sta je sterker dan alleen. Dankzij dit project wordt ook aan kwetsbare gezinnen een goede start gegeven.

Ambities:
Met Goede Start zijn kwetsbare gezinnen eerder in beeld. Er moet meer samenhang gecreëerd worden binnen en tussen zorg, sociaal domein en informele zorg. Er is meer aandacht voor preventie en er moet worden voorkomen dat er veel zorg en overbehandeling is.

(Tussentijdse) resultaten:
– 3000 zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen hebben deelgenomen aan het project.
– Meer dan 100 professionals zijn geschoold voor het aanbieden van aanvullende zorg.
– Goede Start is het voorbeeld voor het door het ministerie van VWS omarmde Kansrijke start. De ontwikkelaars en projectleiders hebben meegedacht bij het vormgeven van het landelijke programma. Vanaf 2024 wordt Kansrijke/Goede Start gefinancierd vanuit een SPUK subsidie richting gemeenten.

Waar:
Alle 11 gemeenten van de Veenkoloniën

Wanneer:
April 2016 tot en met 31 december 2023

Voor wie:
Zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen

Samenwerking met:
Regioteams: JGZ (GGD’s Drenthe en Groningen), 11 gemeenten in de Veenkoloniën, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, welzijnsorganisaties, Pharos, UMCG en RUG

Goede Start – een animatie
Meer over Goede Start

Goede Start wil de gezondheid van de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën verbeteren. Het project omvat de fasen tussen conceptie en het achttiende levensjaar binnen en gezien. Preventie en interventie van risico’s voor (kwetsbare) zwangeren, gezinnen en kinderen is een belangrijk uitgangspunt. Goede Start focust zich op het oplossen van problemen die gevolgen hebben voor de gezondheid en ontwikkeling op jongere en latere leeftijd.

De eerste duizend dagen van een kind, gemeten vanaf de start van de zwangerschap, zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. Vroegsignalering is daarom belangrijk en vindt plaats bij alle zwangerschappen. Aanvullende steun, naast de standaardzorg, kan dan op tijd geboden worden. Inmiddels zijn meer dan 100 professionals specifiek getraind voor het bieden van deze aanvullende zorg.

Paul Asbreuk over Goede Start

Projectleider Paul Asbreuk is blij met het verloop van het project: ‘De ambities zijn hoog, dan is het fijn om te zien hoeveel resultaat wij boeken. Of het nu gaat om laaggeletterdheid, armoedeproblematiek of basisvaardigheden, als je er vroeg bij bent, kun je veel ellende voorkomen.’ 

Hieronder kunt u filmpjes zien van de onderstaande verschillende onderdelen van Goede Start.
– Nu niet Zwanger
– Rookvrij Opgroeien
– Samen Zwanger
– Steun op Maat

Deel dit project