Samen voor een betere gezondheid!

Jongeren aan Zet

Jongeren aan Zet

In dit project werden jongeren uit het praktijk- en speciaal onderwijs geleid naar arbeid en zelfredzaamheid. Jongeren, hun ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de route naar de arbeidsmarkt. Om langdurige werkloosheid en de bijbehorende financiële problemen te voorkomen werd het project Jongeren aan Zet ingezet. In een samenwerking met de jongeren en meerdere betrokken werd een plan aangemaakt in het samenwerkingsinstrument Samen1plan. Het plan bracht de zorg die de jongere nodig had in kaart, maar daarnaast werden de sterke kanten in kaart gebracht en de mogelijkheden en vaardigheden vastgelegd. Samen met de jongere werd gekeken wat hij of zij zelf kan en waar een steuntje in de rug nodig was. Met kleine, concrete en haalbare doelen werden jongeren uit het praktijk en speciaal onderwijs zo geholpen met het vinden van een baan en met het redden van zichzelf.

Ambities:
– In het project werd een integrale aanpak doorontwikkeld waarbij jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs werden (be)geleid naar arbeid en zelfredzaamheid

Waar:
Bellingwedde en Oldambt

Voor wie:
Jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs

Resultaten:
– Er zijn meerdere jongeren naar arbeid geleid

Samenwerking:
Ambtenaren van Bellingwedde en Oldambt, MEE Groningen, Subrosa, CMO STAMM

Deel dit project