Samen voor een betere gezondheid!

Jongeren aan Zet

Jongeren aan Zet

In dit project werden jongeren uit het praktijk- en speciaal onderwijs geleid naar arbeid en zelfredzaamheid.

Jongeren, hun ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de route naar de arbeidsmarkt. Om langdurige werkloosheid en de bijbehorende financiële problemen te voorkomen kan het project Jongeren aan Zet gebruikt worden. In een samenwerking met de jongeren en meerdere betrokken wordt een plan aangemaakt in het samenwerkingsinstrument Samen1plan. Het plan brengt de zorg die de jongere nodig heeft in kaart, maar daarnaast worden de sterke kanten in kaart gebracht en de mogelijkheden en vaardigheden vastgelegd. Samen met de jongere wordt gekeken wat hij of zij zelf kan en waar een steuntje in de rug nodig is.

Met kleine, concrete en haalbare doelen werden jongeren uit het praktijk en speciaal onderwijs zo geholpen met het vinden van een baan en met het redden van zichzelf.

Ambities:
– Het aanbieden en door-ontwikkelen van een integrale aanpak waarbij jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs worden (be)geleid naar arbeid en zelfredzaamheid

Waar:
Bellingwedde en Oldambt

Voor wie:
Jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs

Resultaten:
– Er zijn meerdere jongeren naar arbeid geleid

Samenwerking:
Ambtenaren van Bellingwedde en Oldambt, MEE Groningen, Subrosa, CMO STAMM

Deel dit project