Samen voor een betere gezondheid!

Jongerencongres Migratie Zuid-Oost Groningen

Nieuws Jongerencongres Migratie Zuid-Oost Groningen

Vandaag vindt in Stadskanaal een congres plaats over jongerenmigratie in Zuid-Oost Groningen. Ondanks dat Nederland tot een van de dichtstbevolkte landen van de wereld behoort, hebben regio’s zoals Zuidoost-Groningen te maken met bevolkingskrimp. Vooral de afname van het aantal jongeren baart zorgen. Tijdens dit congres zal aan de hand van vier centrale thema’s geprobeerd worden helder te krijgen wat de problemen zijn en welke concrete mogelijkheden er zijn om het vertrek van jongeren te verminderen. 

De vier thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Wonen en ruimtelijke ordening
  • Economie/werk & voorzieningen
  • Onderwijs & kennis
  • Mobiliteit & infrastructuur

Wilt u meer informatie over dit congres? Kijk dan op de website van Gemeente Stadskanaal.

Deel dit project