Samen voor een betere gezondheid!

Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Nieuws Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën doen mee aan Springtij

Van 20 t/m 22 september vond dit jaar het Springtij Forum plaats. Op het Springtij Forum werkten de bezoekers sectoroverstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Dit meerdaags evenement op Terschelling werd dit jaar door ongeveer 1500 bezoekers bezocht. Met elkaar werd stilgestaan bij de Toekomst van Nederland op het gebied van klimaat, energie, water en dit jaar ook zorg.

Het Zorg Innovatie Forum nam deel aan de programmaonderdelen over een toekomstvisie naar de Menselijke Maat. Samen met Kans voor de Veenkoloniën en Kracht van de Veenkoloniën werd een bijdrage geleverd aan verschillende workshops. De spanning die bestaat tussen grote nationale visies en plannen en individuele en lokale opgaven en oplossingen werd in de workshops besproken. Guido Ten Dolle, programma Manager Mooi Nederland bij Binnenlandse Zaken gaf hoe er gewerkt wordt aan een gedeeld beeld van de toekomst en nieuwe concepten van inrichting van gebieden.

Roelof Dilling en René van de Most deelden vanuit de Veenkoloniën waar bewonersinitiatieven tegen aan lopen en wat initiatieven bij verschillende vraagstukken kunnen betekenen. Dit thema wordt breed gedeeld, bleek uit de interesse. De landelijk overheid is nog aan het leren hoe bewonersinitiatieven een rol kunnen krijgen. Vanuit de Veenkoloniën is de uitnodiging gedaan om de ervaringen die op het gebied van bewonersparticipatie  zijn opgedaan te delen. De Veenkoloniën kunnen dus een werkbezoek verwachten vanuit Den Haag!

Mooie en inspirerende dagen op Terschelling dus, gevuld met mensen die vol passie bezig zijn met het toekomst bestendig te maken van Nederland. Of het nu gaat over water, klimaat of energie. Gezondheid loopt door al deze thema’s.  Meer weten? Kijk op Springtij.nu!  

Deel dit project