Samen voor een betere gezondheid!

Krant van de Veenkoloniën

Lees hier meer over Kans voor de Veenkoloniën in de eerste twee edities van de Krant van de Veenkoloniën. Krijg een overzicht van alle activiteiten in de elf Veenkoloniale gemeenten, en kijk wat er bij u in de gemeente gebeurt!

Editie 1: november 2018

De eerste editie van Krant van de Veenkoloniën is eind november 2018 gepubliceerd. Lezers krijgen in de krant inzicht in de projecten van het programma Kans voor de Veenkoloniën. De achtergrond van het programma wordt geschetst, en er zijn verschillende reportages over de activiteiten en behaalde resultaten. Daarnaast is er ruimte voor een opiniestuk, een column, en zijn in verschillende kaders betrokkenen aan het woord. Ook bevat het midden van de krant een kaart met de spreiding van de projecten over de elf Veenkoloniale gemeenten.

Editie 2: juni 2019

De tweede editie van de Krant van de Veenkoloniën verscheen in juni 2019. Deze krant geeft een beeld van de derde fase van het programma, die onlangs van start is gegaan. Met nieuwe informatie over wat er speelt in het programma; wie zijn de betrokkenen? Wat is er al bereikt, en wat gaat er de komende tijd gebeuren? Download op deze pagina (rechtsboven) beide kranten en lees wat er zoal speelt in de Veenkoloniën!

Editie 3: oktober 2020

In oktober verscheen de derde editie van de Krant van de Veenkoloniën, ditmaal een speciale editie: ‘Bewoners aan Zet’. Samen met actieve bewoners en professionals van Kracht van de Veenkoloniën is deze krant gemaakt. Aan het woord zijn vooral initiatiefnemers uit de Veenkoloniën, die zich allen inzetten voor de regio. De kracht en trots spat er vanaf!