Samen voor een betere gezondheid!

Onderzoek naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën

Nieuws Onderzoek naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën

In de Veenkoloniën leven gezinnen soms decennia lang in armoede. In samenwerking met de Alliantie van Kracht onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen wat daar de oorzaak van is. De uitkomsten van dat onderzoek verschijnen volgend jaar, maar de eerste bevindingen zijn naar buiten gekomen tijdens het congres ‘Altijd Arm?!’ van Alliantie van Kracht op 15 november. Op dit congres waren ruim 200 professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en wethouders aanwezig.

Sanne Visser, onderzoeker van de RUG, vindt dat er meer aandacht moet komen voor de mechanismes in het gezin die een rol spelen in de overdracht van armoede. In een interview met NOS beschreef ze dat sommige jongeren wel kansen zien, maar in een gezin waar wel hard gewerkt wordt, maar geen ambitie is, is het lastig om de stap te zetten naar een nieuwe, onbekende wereld. Bij het onderzoek wat zij doet zijn ervaringsdeskundigen van groot belang.

Heidi van der Laan wist zich wel aan de armoede te ontworstelen en probeert nu als opgeleid ervaringsdeskundige andere gezinnen te helpen. Ze groeide zelf op in het Groningse Pekela in een arm gezin. Zowel zij als Sanne Visser zullen ook aanwezig zijn tijdens de conferentie ‘Van Kans naar Kracht’ op 29 november in het Doe Museum in Veendam om hun verhalen te vertellen.

De Alliantie van Kracht is een netwerk bestaand uit maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen. Door samen te werken, kennis te delen, informatie te verstrekken en te verbinden wordt intergenerationele armoede aangepakt. Kans voor de Veenkoloniën is partner van de Alliantie van Kracht en onderschrijft de doelstelling om gezinnen in armoede te ondersteunen en samen de strijd tegen overerfbare armoede aan te gaan.

Wilt u meer weten? Kijk dan op: https://www.kvdvk.nl/alliantievankracht

Of: lees hier het hele NOS artikel.

Deel dit project