Samen voor een betere gezondheid!

Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Nieuws Op eigen kracht vooruit in de Veenkoloniën

Lees hierin onder andere de verhalen van betrokken inwoners, ervaringsdeskundigen, wethouders, projectleiders en monitoring. De verschuiving ‘Van Kans naar Kracht’ staat centraal: meer zeggenschap en eigen regie voor inwoners, en luister naar de mensen om wie het gaat.

Lees meer over de monitoring van negen jaar Kans voor de Veenkoloniën door Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO). Annemieke Visser, één van de onderzoekers van TGO, schreef
samen met René van der Most en anderen een wetenschappelijk artikel hierover. Dit artikel,
genaamd ‘Anders denken over en werken aan gezondheid in de Veenkoloniën’ verscheen in oktober 2023 en kunt u hier lezen!

Of bekijk de tijdlijn waarin we u meenemen vanaf de aanloop in 2015, door de drie fases van het project, naar de toekomst waarin Kracht van de Veenkoloniën en Goede Start doorgaan met hun activiteiten.

Bedankt voor negen jaar Kans voor de Veenkoloniën!
Het Zorg Innovatie Forum (www.zorginnovatieforum.nl) is penvoerder geweest van Kans voor de Veenkoloniën. Wij kijken met trots terug op de rol die we hebben gespeeld als coördinator, procesbegeleider en ondersteuner van alle activiteiten die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. We zetten ons ook de komende tijd in om de leef- en systeemwereld met elkaar te verbinden, inwoners in stelling te brengen en gezondheidsverschillen te verkleinen. De trots, kracht en energie van iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën heeft veel bijgedragen aan de activiteiten en opbrengsten van het programma. Wij willen alle betrokken inwoners, organisaties, bestuurders, beleidsmakers en professionals daarvoor hartelijk bedanken!

Deel dit project