Samen voor een betere gezondheid!

Pledge Alliantie Kinderarmoede en Publieksacademie

Nieuws Pledge Alliantie Kinderarmoede en Publieksacademie

Nederland heeft (relatief) veel arme kinderen. Één op de tien Nederlandse kinderen leeft in armoede. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks in te lopen is. Deze kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek. Welke maatschappelijke problemen brengt dit met zich mee, en wat kunnen we doen om dit op te lossen? 

Op 26 maart 2019 is er in Den Haag door meer dan 100 partners een pledge ondertekend waarin de partijen beloven om te strijden tegen kinderarmoede. De ambitie van de alliantie is: “Wij willen armoede onder kinderen uitbannen en stellen daarbij stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.” 

Op 3 juni worden tijdens een publieksacademie, georganiseerd door NDC Mediagroep in samenwerking met het Zorg Innovatie Forum, Hanzehogeschool Groningen, Alles is Gezondheid en Healthy Ageing Network Northern Netherlands, maatschappelijk beladen vraagstukken bespreekbaar gemaakt en wordt begrip gecreëerd voor deze problematiek. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.

Kans voor de Veenkoloniën zet zich ook in om armoede in de Veenkoloniën te verkleinen. Vanuit onder andere Sterk uit Armoede, Goede Start en de Alliantie van Kracht willen we generatiearmoede en armoede bij kinderen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Kijk voor meer informatie over die projecten op deze pagina.

Deel dit project