Samen voor een betere gezondheid!

Positieve Gezondheid, wat is dat eigenlijk?

Nieuws Positieve Gezondheid, wat is dat eigenlijk?

Positieve Gezondheid wordt, ook binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën, steeds belangrijker en een steeds breder gedragen concept, maar wat is het eigenlijk? Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziek zijn, maar op de mensen zelf; hun veerkracht en hun levenskwaliteit. 


Het concept Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Door deze bredere benadering leren mensen om beter om te gaan met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen.

Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed rondom Positieve Gezondheid. Toen zij zelf met ziekte geconfronteerd werd, merkte zij hoe groot de invloed was die zij zelf op haar gezondheid had. Geïnspireerd door haar eigen ervaringen met ziekte ontwikkelde zij dit nieuwe concept. De brede visie van gezondheid bevat zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

De eigen ervaren gezondheid wordt in kaart gebracht door het invullen van dezevragenlijst. Het invullen helpt mensen om te kiezen en te bespreken wat voor hun gezondheid belangrijk is. Voel je je gelukkig of juist eenzaam? Heb je behoefte aan medische zorg of aan steun uit je omgeving? 

Positieve Gezondheid wordt ondertussen breed omarmd, ook door zorgverleners, politici en beleidsmakers. Het brengt kansen met zich mee voor knelpunten in de zorg waar men al langere tijd naar oplossingen zoekt. Wilt u weten hoe Positieve Gezondheid een rol speelt in Kans voor de Veenkoloniën? Kijk dan hier op onze website. Voor meer informatie over Positieve Gezondheid kunt u kijken op de website van het Institute for Positive Health.

Deel dit project