Samen voor een betere gezondheid!

Prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen

Nieuws Prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen

Op 14 december 2021 is in de Eerste kamer het voorstel aangenomen waarmee gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente.

De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Gemeenten kunnen met het prenatale huisbezoek invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om, indien nodig, snel hulp en ondersteuning op maat te bieden. Hiermee zet de gemeente in op preventie zodat de kans op (gezondheids-) problemen bij kinderen op latere leeftijd wordt verkleind. Concreet betekent het dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren en hun gezinnen. Vanuit Kans voor de Veenkoloniën werd met Programma Goede Start de afgelopen jaren dit prenataal huisbezoek al met succes ingezet binnen verschillende gemeenten. Het is fijn dat dit nu in de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd, zodat het zo nodig structureel kan worden aangeboden. Op naar meer ondersteuning voor zwangere vrouwen, hun ongeboren baby en hun omgeving!

Deel dit project